CO2-markten spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van de benodigde CO2-financiering van de particuliere sector. Daarmee kunnen ontwikkelingslanden zich aanpassen aan klimaatverandering en overstappen op duurzame energie. Maar die CO2-financiering bereikt kleinschalige boeren en huishoudens met een laag inkomen nauwelijks. In de CO2-markt zien we de dezelfde oneerlijke principes als bijvoorbeeld in de koffie- of cacaosector.

Westerse landen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, maar de impact van klimaatverandering zie je vooral in ontwikkelingslanden. Daarom moet de CO2-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

FairClimateFund streeft ernaar om de CO2-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede te laten komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Linda beschikt over kennis en ervaring op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie. Hierbij valt te denken aan CO2-emissierechten in de vrijwillige CO2-markt, duurzame energieprojecten voor huishoudens in ontwikkelingslanden, CO2-reductie projecten die gebaseerd zijn op natuurlijke ecosystemen en de daarbij behorende keurmerken als Gold Standard, Fairtrade Climate Standard, Verra en Plan Vivo Standard.

Linda Lap is als communicatiemanager en woordvoerder van FairClimateFund, een dochteronderneming van Cordaid, op dit moment aanwezig tijdens de COP26 in Glasgow.