Op 27 januari 2021 wordt de nieuwe beweging Aardpeer gelanceerd. Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, onderdeel van Triodos Bank. Samen willen ze landbouwgronden voor minimaal zeven generaties veiligstellen en zetten ze zich in voor de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke voedselketen. Toegang tot betaalbare grond is hiertoe een belangrijke sleutel. De nieuwe beweging gaat zich met alle mogelijke middelen inzetten voor de groei en ontwikkeling van natuurvriendelijk landbouw. Met deze aanpak kunnen boeren hun bestaande bedrijf omvormen of opbouwen naar een toekomstbestendig boerenbedrijf en wordt het voor nieuwe boeren (zij-instromers) mogelijk om natuurvriendelijk te gaan boeren. Stichting BD Grondbeheer, één van de initiatiefnemers, lanceert tegelijkertijd een obligatielening van 15 miljoen euro om grond aan te kopen en in passende pacht uit te geven, waarmee de vicieuze cirkel waarin boeren zitten, van schaalvergroting en intensivering, kan worden doorbroken.

Grondbeheer hanteert als uitgangspunt voor de pachtprijs het duurzaam voortbrengend vermogen van de grond. Daarmee is deze lager dan wanneer de pachtprijs op de marktwaarde is gebaseerd. Zo krijgen boeren de noodzakelijke financiële ruimte om natuurvriendelijker te gaan boeren.  De eerste landbouwgronden die met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties worden gefinancierd zijn bij boerderij Bio Brass in Zeewolde (Flevoland), Hoeve Gaastzicht in Rostergaast en Boer Brunia in Raerd (beiden in Friesland).

Online openingsevent

De lancering van Aardpeer is op woensdag 27 januari 2021 van 16 – 17 uur tijdens een online event vanuit Pakhuis de Zwijger. Sprekers zijn o.a. prof. dr. Louise Vet, emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR) en voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitherstel, de vier initiatiefnemers van Aardpeer: Kees van Biert (Stichting BD Grondbeheer), Danielle de Nie (Stichting Wij.land), Geert van der Veer (Stichting Herenboeren NL) en Liesbeth Soer (Triodos Regenerative Money Centre) en ook Aardpeer boeren Jaring Brunia (Boer Brunia), Ron Geurts (Coöperatie Herenboeren Land van Weert) en Gerjan Snippe (Bio Brass). Kijk op https://dezwijger.nl/programma/aardpeer-samen-voor-grond#

Met Aardpeer slaan boeren, burgers en maatschappelijke organisaties de handen ineen om de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke landbouw en voedselketen te versnellen. Aardpeer stelt boeren die willen werken aan een gezonde bodem, biodiversiteit en verbinding met hun omgeving in staat om gezonde voeding te produceren en tegelijkertijd een redelijk inkomen te realiseren.

Eerste obligaties voor aankoop en de transitie van landbouwgrond

Bij de lancering van Aardpeer start Stichting BD Grondbeheer met een obligatielening van 15 miljoen euro. Deze eerste ‘Samen voor grond’ obligaties zijn vanaf 27 januari 2021 te verkrijgen via het platform Duurzaaminvesteren.nl. De obligaties bieden de belegger naast een vast financieel rendement een maatschappelijk rendement door de bijdrage aan de transitie naar natuurvriendelijke landbouw. BD Grondbeheer heeft al meer dan 40 jaar ervaring met het kopen en tegen betaalbare prijzen verpachten van landbouwgrond.

Initiatiefnemer Kees van Biert van BD Grondbeheer: “Via de middelen opgebracht door de obligaties wordt landbouwgrond aangekocht, die tegen een bewust lagere pachtprijs dan in de huidige markt gangbaar is ter beschikking wordt gesteld aan natuurvriendelijke boeren en nieuwe voedselinitiatieven. Dit is voor zover we weten de eerste keer dat een ANBI-stichting via een obligatie-uitgifte de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke landbouw financiert.”

Ondersteuning van de transitie

Initiatiefnemer Danielle de Nie van Wij.land: “Een gezond evenwicht tussen landbouw en natuur begint bij een gezonde bodem, waar bodembiodiversiteit een centrale rol in speelt. De laatste decennia is onze landbouw steeds afhankelijker geworden van externe input, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Daar heeft de bovengrondse én ondergrondse biodiversiteit zichtbaar onder te lijden gehad. Gelukkig komt er steeds meer kennis over en aandacht voor de bodem, ook bij boeren. Boeren die biologisch en natuurvriendelijk produceren lopen in deze transitie voorop. Om die te ondersteunen in hun missie, is Aardpeer opgericht.”

Initiatiefnemer Geert van der Veer van Herenboeren NL: “Aardpeer stelt iedereen in staat om zich te verbinden met zijn voedsel en mee te helpen landbouwgrond gezond te maken en dit blijvend zo te houden. Aardpeer gaat voor de lange termijn. Aardpeer is er voor de ondersteuning van zowel grote landbouwbedrijven, die een verregaande transitie door willen maken, als voor kleinschalige boerderijen of voedsel initiatieven (zoals Herenboeren) die rechtstreeks afzetten aan een lokale gemeenschap en hierdoor op specifieke wijze bijdragen aan een duurzame en sociale wereld. Iedereen kan Aardpeer worden boeren, burgers, wetenschappers en samen vormen we een krachtige gemeenschap die op lokaal en regionaal niveau het verschil maakt door de oprichting van verenigingen van Aardperen.”

Initiatiefnemer Liesbeth Soer van Triodos Regenerative Money Centre: “Door hoge grondprijzen kunnen boeren vaak niet anders dan een maximale opbrengst realiseren. Of de grond aan het eind van hun loopbaan aan de hoogste bieder verkopen, waardoor ook een opvolger met deze uitdaging wordt geconfronteerd. Dat gaat ten koste van de bodem en biodiversiteit. Om deze vicieuze cirkel van schaalvergroting en intensivering te doorbreken moeten de kern-voorwaarden veranderen. Door grond aan te kopen, over generaties heen in beheer te nemen en die grond voor gebruik aan te bieden aan boeren die het anders willen, wordt deze vicieuze cirkel doorbroken. Zo werken alle betrokkenen samen aan het herstellen van deze balans, nu en voor de komende generaties. Triodos Regenerative Money Centre is in 2019 opgericht om duurzame transitie-versnellers met financiële instrumenten en kennis te ondersteunen. Met Aardpeer maken we deze transitie mogelijk.”