Nu de BBB in de alle provincies de grootste partij is geworden, zal dat ook betekenen dat veel van de boze boeren ook bekwame bestuurder zullen moeten worden. We geven ze graag wat tips mee.

Stakeholdermanagement is denken vanuit alle invalshoeken

Om als bestuurder succesvol te zijn, is het van belang om te communiceren met verschillende stakeholders. Dit betekent dat je niet alleen moet kunnen opkomen voor de belangen van de boeren, maar ook voor de belangen van andere partijen, zoals de natuurorganisaties en de omwonenden. Het is belangrijk dat boeren uit de BBB zich realiseren dat zij als bestuurders een breder belang dienen en dat het niet alleen om hun eigen bedrijfsvoering gaat.

De afgelopen jaren hebben we in veel provincies geholpen om een toekomstgericht landbouw- en voedselbeleid te ontwikkelen. In onze ervaring is dat altijd een delicate balanceeract tussen verdienvermogen van boeren en verduurzaming van het voedselsysteem. Om die balanceeract goed uit te voeren is stakeholdermanagement essentieel.

Bij diverse provincies zien we dat een deel van boeren gericht is op efficiënte landbouw, om tegen zo laag mogelijke kosten producten op de wereldmarkt te brengen. Een ander deel is gericht op een zo hoog mogelijk toegevoegde waarde. Beide landbouwsystemen zijn valide en hebben onder voorwaarden bestaansrecht Dit verlangt van de nieuwe bestuurders uit de beweging van BBB een open blik.

De voedselketen als brug tussen boer en burger

De kloof tussen burger en boer is de laatste jaren groter geworden. Veel burgers hebben weinig kennis over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en weten niet wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een boerenbedrijf. Bedrijven in de voedselketen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van de kloof tussen burger en boer. Door samen te werken met retailers, voedselproducenten, maatschappelijke organisaties en anderen, kunnen boeren bijdragen aan een duurzamere en verantwoorde voedselketen. Door transparant te zijn over de productieketen, krijgen consumenten inzicht in hoe voedsel wordt geproduceerd en wordt verwerkt voordat het in retail, horeca en foodservice terechtkomt. Dit kan bijdragen aan meer begrip voor de agrarische sector en voor de uitdagingen die boeren dagelijks tegenkomen.

De nieuwe BBB-bestuurders in de provincies kennen het boerenbedrijf van binnen en van buiten. Het is nu zaak om ook de verwerkende industrie, foodservice en retail die in de provincie zit te leren kennen. Om als bestuurders de belangen van boeren en de overige spelers in het voedselsysteem bij elkaar te brengen, zodat er nieuwe energie ontstaat om uit impasses te komen.

Politiek voor een toekomstgericht landbouw- en voedselsysteem is noodzakelijk

Een goede politieke bestuurder voor landbouw en voedsel is iemand die zich bewust is van de belangrijke rol die de agrarische sector speelt in de maatschappij en die zich inzet voor een duurzame en toekomstbestendige voedselproductie. Hij of zij heeft een duidelijke visie op de toekomst van de agrarische sector, samenwerking tussen ketenpartners om duurzame, transparante ketens te realiseren en de rol van voedsel in de maatschappij. Wij gaan ervan uit dat de boze boeren uit de BBB nu snel bekwame bestuurders gaan worden.

Casper Zulim de Swarte, Strategic Consultant Food Transition bij Schuttelaar & Partners