KWS en VolkerRail investeren in klimaatadaptieve bossen in Rhenen en Valkenswaard

KWS en VolkerRail, beide onderdeel van VolkerWessels, hebben vandaag een overeenkomst getekend met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen voor de investering in klimaatadaptieve bossen in Rhenen en Valkenswaard. Met klimaatslimme maatregelen leggen de bossen meer CO₂ vast en zijn ze beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met de investering compenseren KWS en VolkerRail – samen de combinatie VolkerInfra Schiphol – 2500 ton CO₂-uitstoot van project ‘Perceel 2 vliegtuigopstelplaatsen’ op Schiphol.

De combinatie VolkerInfra Schiphol heeft hoge duurzaamheidsambities die aansluiten bij de doelstellingen van zowel KWS en VolkerRail als opdrachtgever Schiphol. Schiphol wil de duurzaamste luchthaven ter wereld zijn. Enerzijds door in 2030 zelf vrij van emissies en afval te zijn en anderzijds door bij te dragen aan emissievrije luchtvaart in 2050. Als aannemer gaat VolkerInfra Schiphol op de luchthaven voor een halvering van de fijnstof- en stikstofuitstoot van het materieel en een klimaatneutrale uitvoering van het werk op perceel 2. Op het project wordt de CO₂-uitstoot al zoveel mogelijk gereduceerd met bijvoorbeeld de inzet van steeds meer elektrisch materieel. Onder andere de eerste elektrische vrachtwagen in de bouw rijdt rond op Schiphol. Ook worden vrijkomende grondstoffen zoveel mogelijk hoogwaardig gerecycled binnen het project. Daarnaast wordt 2500 ton van de CO₂-uitstoot nu gecompenseerd met deze overeenkomst met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen.

“Vanuit onze combinatie was de wens om te investeren in Nederlandse bosprojecten, zodat we niet alleen CO₂-uitstoot compenseren maar tegelijkertijd bijdragen aan robuuste klimaatadaptatieve bossen in Nederland. De samenwerking met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen geeft daar een mooie invulling aan”, aldus Rolf Mars, directeur van KWS.

Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Het project laat perfect zien waar FSC Nederland de komende jaren voor staat: duurzaam bosbeheer inzetten in de strijd tegen klimaatverandering, zorgen dat de boseigenaar beter beloond wordt voor duurzaam FSC-bosbeheer, en het stimuleren van het gebruik van meer hout in de bouw.”

Stimulans klimaatrobuuste bossen

De bossen waar de bijdrage van VolkerInfra Schiphol naartoe gaat zijn Landgoed Prattenburg in Rhenen en gemeentebossen in Valkenswaard. Deze FSC-gecertificeerde bossen worden met de bijdrage versterkt door boomsoorten bij te planten die beter passen bij het veranderende klimaat. Zo worden het klimaatslimme en klimaatrobuuste bossen. De bomen gaan op termijn ook kwalitatief hoogwaardig hout leveren dat goed toepasbaar is in de steeds verder toenemende houtbouw. Hiermee wordt gewaarborgd dat de CO₂ opgeslagen blijft in het hout.

Eerder al sloot VolkerWessels een vergelijkbare overeenkomst met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Deze nieuwe overeenkomst voor het project op Schiphol is aanvullend op die van VolkerWessels. De financiële bijdrage staat dan ook los van de toezegging die vanuit VolkerWessels al is gedaan.

Share Button