Eerder deze maand sprak Kristina Nilsson (VP Communications bij Voi) op de InnovatieExpo 2021 over micromobiliteit als onderdeel van duurzame mobiliteit. Naar aanleiding van deze presentatie stelden we drie vragen om meer te leren over Voi’s ambities voor Nederland.

Wat is het verhaal achter Voi?
Voi is een van oorsprong Zweeds bedrijf, opgericht in Stockholm in 2018 als de eerste Europese e-step aanbieder. Momenteel zijn we actief in 11 landen en in meer dan 50 steden in Europa, wat ons marktleider maakt op het gebied van elektrische (deel-)steps en microbiliteit. Onze missie is om bij te dragen aan de duurzame mobiliteitstransitie om zo kostbare ruimte in steden terug te winnen van stilstaande als zowel rijdende auto’s. Onze visie hierop is de realisatie van de 15-minute city: alles wat je nodig hebt is in 15 minuten te bereiken. Micromobiliteit is een innovatieve duurzame vervoersvorm, waar voor meerdere landen – waaronder Nederland – nog veel te halen valt.

Hoe draagt de missie van Voi bij aan duurzaamheid?
Inzetten op (gedeelde) micromobiliteit brengt een aantal grote voordelen met zich mee. Het gebruik van de e-step zal het autogebruik en hiermee de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Dit is in lijn met de doelstelling van Nederland om in 2030 49% minder CO2 uitstoot te produceren ten opzichte van 1990 en in 2050 95% minder dan in 1990. Daarbij zal ook de bereikbaarheid in steden worden bevorderd door de e-step – in de 15-minute city zijn bestemmingen immers dichtbij. Dit zal niet alleen leefbaardere steden opleveren, maar ook minder congestie, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Tot slot zal de keuze voor een groter micromobiliteitnetwerk de deur openzetten voor andere innovatieve en duurzame transportinitiatieven, op weg naar een duurzame toekomst.

Wat valt er te winnen voor Nederland?
Nederland zou net zoals vele andere landen ook kunnen profiteren van de voordelen van (gedeelde) microbiliteit, maar heeft hierin nog geen grote stappen gezet. In bijna alle Europese landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk, ziet men in diverse steden deelfietsen, -steps, -scooters of andere vormen van micromobiliteit op de weg. In deze landen worden vaak deze verschillende vormen samengebracht in mobility hubs, die te boeken zijn via (Mobility as a Service) apps die deze modaliteiten samenbrengen. Nederland heeft de eerste stappen gezet naar de uitvoering van het kader-Licht Elektrische Voertuigen (LEVs), maar deze zal naar verwachting pas in 2022 klaar zijn. Wij bij Voi zien natuurlijk graag eerder dat infrastructuur voor microbiliteit wordt geïmplementeerd, zodat alle Nederlanders straks met gemak en op een duurzame manier binnen 15 minuten op bestemming zijn!