Uit onderzoek van bewegingswetenschapper Irene Maldini blijkt dat alternatieve duurzame kledingontwerpstrategieën geen tot weinig impact hebben op het consumentengedrag. Een belangrijk punt hierbij is dat kleding over het algemeen niet wordt geconsumeerd op basis van vervanging van een ander of oud kledingstuk. Daarom kunnen ontwerpers de vraag naar kleding niet beïnvloeden door middel van nieuwe producten.

Minder kleding

We hebben teveel kleding, vaak meer dan we zelf denken. Ondanks de grote hoeveelheid kleding die al in omloop is, groeit de kledingproductie nog steeds en dat is vervuilend voor het milieu. Ontwerpers hebben geprobeerd de hoeveelheid nieuwe kleding te verminderen door andere ontwerpstrategieën toe te passen. Bijvoorbeeld door duurzame of betekenisvolle kleding te ontwerpen.

Milieu-effecten

Maldini analyseert welke ontwerpstrategieën zijn bedacht om de groeiende kledingproductie het hoofd te bieden en beoordeelt de impact van deze strategieën.  Zij onderzocht dit omdat zij denkt dat er een interessante tegenstrijdige relatie bestaat tussen enerzijds de aard van ontwerpen als vakgebied gericht op productinnovatie en anderzijds de bezorgdheid over de milieueffecten van overproductie en overconsumptie.

Meer informatie over het proefschrift