Wereldwijd koken dagelijks meer dan 2 miljard mensen met hout of houtskool. Dat is een van de oorzaken van massale ontbossing en klimaatverandering. Naast reductie van de productie van palmolie en soja, kan in veel Afrikaanse en Aziatische landen een andere manier van koken bijdragen aan het voorkomen van bomenkap. “In Ghana en Gambia schakelen vrouwen al over op het koken met een Cooking Bag. Dat zouden nog miljoenen meer vrouwen kunnen doen”, zegt Rianne Schuurman van de Cooking Bag Company, die samen met Stichting Buzz Women de Cooking Bag in Gambia introduceerde.

Eind 2030 moet er een eind komen aan de ontbossing, beloofden wereldleiders op de klimaattop in Glasgow. “Zij focussen zich daarbij voornamelijk op de vervanging van bos voor landbouw. Om dat te veranderen, zijn grote investeringen nodig. De aandacht is veel minder gericht op het koken op houtvuur of met houtskool. Terwijl deze vorm van koken in de meeste Afrikaanse en Aziatische landen dagelijkse kost is. Juist daar richten wij ons op.”

Vrouwen en kinderen sterven aan kookrook

Volgens Schuurman snijdt het mes aan twee kanten; koken met een Cooking Bag bespaart hout én het is gezonder. Met de slow cooking -methode blijven vitamines behouden en sterven minder vrouwen en kinderen aan de kookrook. “Door de kookrook sterven jaarlijks zo’n 4,5 miljoen vrouwen en kinderen. Met de Cooking Bag kook je het eten maar een paar minuten op het vuur, daarna zet je de pan in de bag en gaart het eten vanzelf verder. Zo blijven bovendien de vitamines bewaard, wat ook bijdraagt aan een betere gezondheid.”

Investeerders

Na de introductie van de Cooking Bag in Gambia, is Schuurman ook in haar eigen omgeving, in Oost Groningen, gestart met de productie van Cooking Bags voor de verkoop in Nederland. De opbrengst hiervan gaat naar de projecten in Gambia en Ghana. “Mijn ambitie is om deze kookmethode in meerdere Afrikaanse landen te introduceren, om enerzijds bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering en anderzijds vrouwen en kinderen een kans te geven op een betere gezondheid.” Schuurman is nog op zoek naar partners/investeerders die samen met haar deze uitdaging aan willen gaan.