De Code Sociale Ondernemingen maakte bekend dat Fun Forest officieel in het Register Sociale Ondernemingen is opgenomen. Het klimbos, met vier avonturenparken in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Venlo, is nu officieel een van de tweeëntwintig erkende sociale ondernemingen van Nederland naast bedrijven zoals Sheltersuit, Moyee Coffee en Hét Bakkerscafé. Het betrokken ondernemerschap en de grote hoeveelheid leer- en werkplekken die Fun Forest heeft gecreëerd voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt waren voor de Review Board de belangrijkste argumenten om het klimbos in het Register Sociale Ondernemingen op te nemen. 

Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen werkt sinds 2019 aan de her- en erkenning van sociale ondernemingen, het ontwikkelen van de sector en het bevorderen en vergemakkelijken van samenwerking van sociaal ondernemers met overheden, corporates en financiers. Een onafhankelijke Review Board beoordeelt of een organisatie voldoet aan de vijf principes van de Code, voordat ze wordt opgenomen in het Register. De principes zijn een afgeleide van de Europese definitie van sociaal ondernemen. Deze wordt tevens onderschreven door de Sociaal Economische Raad en vormt daarmee nationaal en internationaal een breed gedragen uitgangspunt. Inmiddels hebben in Nederland 60 gemeenten de Code opgenomen in hun Social Return-beleid en promoot de G40 het beleidsinstrument actief. Elke twee jaar vindt een formele herbeoordeling plaats, om te zien of de vijf principes uit de Code nog ten volle nageleefd worden.

Betrokken ondernemerschap met oog voor inclusiviteit in de samenleving

Dat opgenomen worden in het Register geen walk in the park is, bevestigt Fun Forest Chief David Balhuizen: ‘Al jaren opereren wij volgens de principes van de Code, waarin personeels- en betalingsbeleid en zaken als winstnemingen nauwkeurig staan omschreven. Maar daadwerkelijk opgenomen worden in het Register was, heel begrijpelijk, geen gemakkelijk traject. Je ziet steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door meer positieve impact te maken en op duurzame wijze te ondernemen, maar het ook aantoonbaar doen is een tweede. Ik ben trots dat de Review Board nu heeft erkend dat we een avontuurlijk uitje bieden en bovendien een voorbeeld zijn op het gebied van sociaal ondernemen. Het motiveert ons om nog meer leer- en werkplekken voor jongeren met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te creëren.’