Wat is net zero? Hoe is dat anders dan klimaatpositief? En is klimaatneutraliteit nog wel belangrijk? Vragen waar organisaties over de hele wereld mee kampen. Hierbij een handig overzicht.

In 2020 zijn grote stappen gemaakt. Lokale en internationale bedrijven hebben klimaatactie op de agenda gezet en ook overheden ondernemen steeds meer actie. Maar met toezeggingen alleen komen we er niet. Volgens ons meest recente onderzoek heeft slechts 48% van de bedrijven met net zero-doelstellingen ook daadwerkelijk mijlpalen gesteld om daar te komen. Er is dus nog werk te verzetten.

Van plannen naar actie

In 2021 hebben bedrijven de kans om hun plannen te staven met actie. Dat is voor veel organisaties nog best lastig, ondanks gedetailleerde duurzaamheidsstrategieën en ervaren teams. Want stel dat je al klimaatneutraal gecertificeerd bent, hoe draagt dat dan bij aan je net zero-ambitie? En moet je een klimaat positief doel stellen in plaats van streven naar net zero, of beide? Het zit ‘m in de details en goed begrip van de definitie van elke claim is daarbij heel belangrijk.

Klimaatneutraal als vertrekpunt

We gaan uit van 3 fases. De eerste fase (en de nieuwe norm) is klimaatneutraliteit. Het combineert de noodzaak van een organisatie om verantwoording te nemen voor de emissies tegenover de consument, aandeelhouders en regelgevers, en een duidelijke reductiestrategie vast te stellen om de resterende emissies te compenseren. Voor bedrijven is klimaatneutraliteit een ‘point in time’-statement waarbij historische emissies worden gemeten en gecompenseerd.

In vergelijking met koolstofneutraliteit richt klimaatneutraliteit zich op alle broeikasgassen en op klimaateffecten zoals stralingsforcering van vliegtuigen, vaak gebruikt om de uitstoot van zakelijke reizen te berekenen.

De opkomst van slimme klimaatoplossingen

Door te investeren in slimme klimaatoplossingen kunnen bedrijven de tussentijdse mijlpaal van klimaatneutraliteit behalen in de transitie naar net zero. Want je impact verlagen kan op talloze manieren. Denk aan hernieuwbare energie, doelgerichte supply chain-interventies en innovatie op het gebied van product of service delivery.

Naast doorlopende decarbonisatie moeten bedrijven de kritieke klimaatoplossingen die ze nu ter beschikking hebben optimaal benutten én blijven investeren in nieuwe innovaties. Zoals ‘future fuels’ of decarbonisatie-technologieën. Deze variëren van natuurlijke oplossingen zoals herbebossing en koolstofvastlegging in de bodem tot technologische mogelijkheden als directe koolstofopslag – of een combinatie van beide.

Certificeer je status

Het certificeren van je klimaatneutrale status is essentieel voordat je publieke claims maakt. In sommige landen bestaan overheidsprogramma’s om klimaatneutraliteit te certificeren. Maar in landen zonder dergelijke regelingen (of wanneer je internationaal opereert), is een onafhankelijke keuring door een externe deskundige zoals South Pole een goed alternatief.

Door naar net zero

De afgelopen 100 jaar hebben we elk jaar consequent onze emissies verhoogd. Er is dus meer nodig dan klimaatneutraliteit. We moeten in nu echt in actie komen als we in 2050 net zero willen halen.

Er is echter nog een grote kloof tussen wat daarvoor nodig is en wat ons wereldwijde klimaatbeleid kan realiseren. Het bedrijfsleven heeft de grootste kans om deze kloof te overbruggen.

Over net zero

Net zero is een complex onderwerp, maar betekent in feite een wereld waarin broeikasgassen zijn gereduceerd tot een minimum en de overgebleven emissies uit de atmosfeer worden gehaald.

Om net zero te bereiken, moet een bedrijf zich op 3 manieren inspannen:

  • Reduceren: Maak een plan om emissies te verlagen in je gehele waardeketen. Stel een net zero-doel met tussentijdse mijlpalen dat wetenschappelijk is onderbouwd en in lijn is met de mitigatieroute van 1,5°C.
  • Compenseren: Compenseer de emissies die je nog niet hebt kunnen verlagen door te investeren in projecten die verdere uitstoot voorkomen of verwijderen.
  • Neutraliseren: Zorg dat je uiteindelijk alle overige emissies neutraliseert door koolstofverwijdering.

Eindbestemming: klimaatpositief

Het echte einddoel klimaatpositief (of ‘koolstofnegatief’) opereren. In deze laatste fase moeten we meer broeikasgassen uit de atmosfeer halen dan we uitstoten om een veilig klimaat te borgen voor de toekomstige generaties. Hoewel er op dit moment nog geen officiële frameworks zijn die een klimaatpositieve claim onderbouwen, is het uitgangspunt dat je meer broeikasgassen verwijdert dan je uitstoot. We zijn bij verschillende werkgroepen betrokken om dit voor bedrijven nog duidelijker inzichtelijk te maken.

Kan een bedrijf wel klimaatpositief of koolstofnegatief zijn? Volgens Microsoft wel. Het bedrijf deed in 2020 al de volgende toezegging: “Tegen 2030 zal Microsoft koolstofnegatief zijn en tegen 2050 zal Microsoft alle koolstof uit het milieu verwijderen die het bedrijf heeft uitgestoten, rechtstreeks of door electronische consumptie, sinds de oprichting in 1975.”

Wat is jouw volgende stap?

Als Microsoft het kan, kan jij het ook. Ga van ambitie naar actie en sluit je aan bij de organisaties die concrete stappen maken om klimaatverandering tegen te gaan.

Riccardo Decarolis – Regional Director Benelux &  Denis Jorisch –  Practice Lead Corporate Climate Targets bij South Pole