De wetenschap is duidelijk, om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 minstens halveren. En tegen 2050 moeten we netto nul broeikasgasemissies behalen. Bedrijven van elke omvang en sector hebben hierbij een rol te spelen. Speciaal voor MKB-bedrijven is nu de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie gestart.  

Het midden- en kleinbedrijf is in Nederland goed voor maar liefst 70 procent van de werkgelegenheid en ruim 60 procent van de toegevoegde waarde. Het MKB vormt de ruggengraat van onze economie, maar is tot op heden grotendeels buiten de klimaatactie-initiatieven gelaten. De onlangs gelanceerde Alliantie Klimaatactie is opgericht om dit gat in de Nederlandse klimaatinspanningen op te vullen. We kunnen immers alleen zorgen voor emissiereducties op de schaal die nodig is wanneer klimaatactie ieders zaak wordt.

Hulp bij 40% CO2-reductie in 2025

Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie start een bedrijf met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van het online 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ en veel praktische tips, voorbeelden en webinars worden bedrijven en instellingen geholpen om te besparen. Vanwege overheidssupport is deelname kosteloos. De eerste veertig bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld.

Voordelen van deelname

Initiatiefnemer Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein, over de voordelen van deelname: “Het helpt organisaties te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op fossiel energieverbruik. Bovendien geeft het concreet invulling aan het verantwoordelijkheidsgevoel: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En ten slotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden en multinationals.

Deelnemers aan het woord

Ellis Trooster van Interieurbouwer Issos: “We hadden via de CO2-calculator op het Klimaatplein al eens onze eigen uitstoot berekend. Daar zijn we eigenlijk best van geschrokken. Het heeft voor ons de urgentie om te verduurzamen nog eens verhoogd. Toen we gewezen werden op de Alliantie Klimaatactie zijn we daar meteen op ingehaakt. Het biedt ons net de extra hulp en het inzicht dat we nodig hebben om te gaan besparen op ons fossiel energieverbruik”.

Karin Stoevenbeld van Interall Group, een producent van promotionele producten vult aan: “Wij willen koploper blijven op het gebied van circulair ondernemen en duurzaamheid. Dat begint natuurlijk binnen de eigen organisatie. Middels deelname aan de Alliantie klimaatactie krijgen we de praktische tips om deze doelstelling te bereiken. Ook hopen we kennis en inspiratie op te doen van andere deelnemers binnen de Alliantie. En mogelijk kunnen onze eigen ervaringen andere bedrijven weer stimuleren om verdere klimaatactie te ondernemen.”