Gisteren, 5 juli 2023, kondigde het bedrijf Kipster aan als B Corporation, ook wel bekend als B Corps, gecertificeerd te zijn. “Dit certificaat bevestigt ons voortdurende streven naar meer duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Aldus boer Ruud Zanders, medeoprichter Kipster.

B Corps is een wereldwijd erkend certificaat dat wordt toegekend aan een bedrijven die excellent presteren op milieu en sociaal gebied. Ruim zesduizend bedrijven in tachtig landen over de hele wereld zijn B Corps gecertificeerd.

De boeren van Kipster produceren klimaat neutrale eieren. Dit betekent dat ze eerst zoveel mogelijk hun uitstoot beperken en vervolgens wat overblijft compenseren met erkende Gold Standard carbon credits van Climate Impact Partners. Ze zien hun kippen niet alleen als makers van eieren, maar vooral als onderdeel van de voedselkringloop, want de kippen up-cyclen reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie in eieren en vlees. Daarmee zijn de dieren niet zo zeer vervuilers, maar eerder bondgenoten in de strijd tegen voedselverspilling. Voorts zien ze bij Kipster hun dieren als gevoelige wezens met emoties en verlangens die, zo goed en zo kwaad als het gaat op een boerenbedrijf, gerespecteerd moeten worden.

Ruud Zanders: “Het B Corps certificaat weerspiegelt onze manier van ondernemen, die er kort gezegd op neerkomt dat we duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijker vinden dan winstoptimalisatie. We geloven dat boeren een sleutelrol kunnen spelen bij het oplossen van de uitdagingen van vandaag en het creëren van een duurzame toekomst.”

Kipster is vastbesloten om een steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de agrarische sector. Respect voor mens, dier en milieu staat daarbij centraal. Kipster kijkt ernaar uit om samen met andere B Corps ondernemingen te bouwen aan een duurzame toekomst.

Op dit moment heeft Kipster drie boerderijen in Nederland en vier in de Verenigde Staten. De wereldwijde belangstelling voor het Kipster-concept is groot. De onderneming verwacht in 2024 nieuwe boerderijen te openen in verschillende landen.