Als mede-oprichter van het internationale B2B deelplatform FLOOW2, zie ik dat er een hoopvolle kanteling plaatsvindt in de markt. Organisaties denken meer circulair en komen (langzaamaan) meer in actie. Dit blijkt uit een groeiende aandacht in de media voor het onderwerp, de doelstellingen van overheden richting een Circulair Nederland in 2050, de toename in circulaire onderzoeken en opleidingen en het groeiende aantal Green Deals. Maar wij leiden het vooral af uit de groei in gebruikers van onze diensten, de groei van het aantal besloten deelplatformen die we realiseren voor communities van bedrijven en grote organisaties alsook het toenemende aantal transacties via ons platform.

Koplopers in Nederland zijn onder andere het Albert Schweitzer ziekenhuis dat intern producten, apparatuur en personeel efficiënter inzet via een besloten marktplaats. Op bedrijvenparken in Tilburg en Waalwijk worden sinds vorig jaar onderling assets, restmaterialen en diensten onderling gedeeld. Zorgorganisatie ’s Heeren Loo deelt spullen, producten en diensten tussen zo’n 100 locaties, om zo duurzamer om te gaan met de middelen die zij hebben. In België is de gehele bouwsector in juni 2018 gestart met het delen van bouwmateriaal, vrachtruimte en restmaterialen via het deelplatform Werflink.be. We tellen daar inmiddels bijna 400 accounts.

Een circulair model met financiële benefits

Het aantal gebruikers van onze deelplatformen is in 2018 met 265% gestegen naar 17.320. In totaal sloten zij zo’n 14.000 deals via FLOOW2. Door het toenemende aantal gebruikers en transacties zijn we (eindelijk) in staat om de financiële waarde van asset sharing voor bedrijven te kwantificeren. Deze resultaten komen voort uit het monitoren van transacties door onze gebruikers te vragen welke omzet zij hebben gerealiseerd als zij een advertentie verlengen of verwijderen.

We hebben de gegevens van alle accounts geanalyseerd. Zowel accounts van gebruikers die bij een organisatie werkzaam zijn en van een besloten deelmarktplaats gebruik maken, als van accounts die lid zijn van een bedrijven community (zoals een bedrijvenpark of ondernemersvereniging). Hieruit blijkt dat actieve gebruikers voor hun bedrijf of community in 2018 een gemiddelde financiële waarde realiseerden van € 2.235 per gebruiker. Voor FLOOW2 Healthcare (ziekenhuizen en care organisaties) was deze gemiddelde waarde per actieve gebruiker € 3.052.

Voorbeeld: een gemiddeld bedrijf van 5.000 medewerkers heeft een eigen interne deelmarktplaats om slimmer en duurzamer met capaciteit om te gaan. Stel dat 25% van de medewerkers actief gebruik maakt van deze deelmarktplaats, dan is het verdienpotentieel voor het hele bedrijf 1.250*€ 2.235=€ 2.793.750 óf 1.250*€ 3.052=€ 3.815.000 voor een zorgorganisatie.

Uiteraard zijn bovenstaande cijfers een gemiddelde van een heel divers aantal bedrijven met een nog gevarieerder aanbod aan bedrijfsmiddelen: van printertoners van een paar tientjes, tot zeer geavanceerd apparatuur van duizenden euro’s. Wat deze cijfers echter glashelder aantonen is dat een goed geïmplementeerde deelmarktplaats een enorme aanvullende verdien- of bespaarcapaciteit oplevert voor organisaties. Hoe meer aandacht voor delen, hoe hogere opbrengsten of besparingen voor de eigen organisatie kan worden gerealiseerd. Input is output!

Hierbij dienen we wel in gedachten te houden dat dit de resultaten zijn van de early adopters, van de koplopers. We staan nog maar aan de vooravond van een succesvolle transitie naar de deeleconomie. Hoe meer deze nieuwe manier van zakendoen ingebed raakt in onze dagelijkse bedrijfsvoering, hoe groter de financiële, sociale en ecologische waarde is die bedrijven en organisaties voor zichzelf en andere stakeholders zullen realiseren. Indien de transitiecurve zich positief blijft ontwikkelen in de komende jaren, steeds meer bedrijven circulair gaan ondernemen en de deeleconomie orde van de dag wordt, dan betekent dat ook een blijvende groei van actieve gebruikers en kunnen deze waarden zomaar verdrie- vier- of meervoudigen.

Een circulaire economie bereiken we alleen door het te dóen

De kanteling richting een nieuwe economie begint bij onszelf, bij doen, durven en proberen, en door sámen te werken aan een nieuw systeem waarin we slimmer omgaan met producten en grondstoffen. Alleen dan kunnen we in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Het financiële potentieel van de circulaire economie, in dit geval asset sharing, is in ieder geval groot.

Als ondernemers in de deeleconomie zijn wij al jaren overtuigd van de enorme financiële waarde van de deeleconomie voor organisaties en bedrijven, en nu tonen de cijfers het ook daadwerkelijk aan. Het delen van capaciteit is een slimme en praktische manier om je bedrijf meer circulair te organiseren, zonder ingewikkelde en kostbare transformaties van je business model of productieproces.

Dus ben je klaar met praten, workshoppen, rapporten schrijven of te round-tablen over de circulaire economie en klaar om in actie te komen? Wacht niet tot morgen, neem het voortouw en start met delen. Be bold, want wie anno 2019 nog bedrijfsmiddelen stil heeft staan is een dief van zijn eigen portemonnee.

Kim Tjoa, mede-oprichter FLOOW2 World’s Reset Button