Per 1 oktober is Kees Klomp benoemd tot lector Betekeniseconomie bij Hogeschool Rotterdam. Met de invulling van het lectoraat geeft de hogeschool een belangrijke impuls aan de inhoudelijke vernieuwing van de curricula van de economische opleidingen.

Kees Klomp gaat werken binnen het Kenniscentrum Business Innovation. Met de invulling van het lectoraat geeft de hogeschool een belangrijke impuls aan de inhoudelijke vernieuwing van de curricula van de economische opleidingen.

Zakia Guernina, lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de Business School en onderzoek binnen de hogeschool: “Er is noodzaak om studenten in aanraking te brengen met het nieuwe economisch paradigma, waarin niet uitsluitend financieel rendement maar ook sociale en ecologische waarden betekenis hebben. Bovendien hebben studenten handvatten nodig om als ‘change agents’ zelf een bijdrage te leveren aan deze transitie”.

Kees Klomp is op dit gebied al vele jaren actief en heeft diverse publicaties op zijn naam. In november komt zijn boek ‘THRIVE, grondbeginselen van een nieuwe economie’ uit. Samen met zijn grote (internationale) netwerk en zijn enthousiasme is hij de ideale kandidaat voor dit lectoraat.

Hij zal de komende tijd samen met docenten de betekeniseconomie inhoud geven in de diverse curricula, onderzoek opstarten naar een nieuwe waardentaal en de betekeniseconomie in het mkb in de regio Rotterdam en daarbuiten bevorderen.