Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam benoemt Ton van Kollenburg per 1 september tot lector Digital Drivers for Circularity van het Kenniscentrum Business Innovation. In deze hoedanigheid gaat Kollenburg onderzoeken hoe het verzamelen, beheren en delen van data door mkb-bedrijven kan bijdragen aan circulaire productie en consumptie. Een beter gebruik van data is een cruciale voorwaarde voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Veel mkb-bedrijven lopen echter achter op het gebied van digitalisering en de transitie naar circulaire verdienmodellen.

Met de benoeming van Ton van Kollenburg wordt het thema circulariteit verder verankerd in het onderwijsprogramma van Hogeschool Rotterdam. Op dit terrein zijn de lectoren Koen Dittrich (circulaire Businessmodellen), Marcel den Hollander (Circulaire Maakindustrie) en Gijsbert Korevaar (Energietransitie) al actief. “Met de komst van Ton hebben we een waaier aan verschillende onderzoeksperspectieven in huis op het gebied van circulariteit. De transitie naar circulaire processen is juist voor Rotterdam een belangrijk vraagstuk, als gevolg van de lokale industrie, de positie van onze stad in internationale bevoorradingsketens, de omvangrijke bouwnijverheid en het tuinbouwcluster in onze regio”, vertelt Zakia Guernina bestuurslid van Hogeschool Rotterdam.

Bij het Kenniscentrum Business Innovation ontwikkelen lectoren, onderzoekers en studenten in samenspraak met het werkveld waardevolle kennis en integreren dit in de curricula van de economische, technische en artistieke opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Ton van Kollenburg promoveerde in 2003 aan de TU Eindhoven op het thema ‘Taakgroepen: duurzaam verbeteren?’ Hij heeft als manager en consultant veel ervaring opgedaan met het realiseren van verbeterprogramma’s bij grote en middelgrote ondernemingen. Zo is Van Kollenbrug ook werkzaam als lector Improving Business aan Avans Hogeschool, waar hij zich richt op verander- en verbetermanagement en het optimaliseren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Kollenburg gaat deze functie met zijn nieuwe lectoraat aan Hogeschool Rotterdam combineren, zodat deze elkaar versterken.