Kamervragen over Indiase rechtszaak tegen de Schone Kleren Kampagne

Kamerlid Gesthuizen (SP) heeft aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en de staatsecretaris van Economische Zaken kamervragen gesteld over een Indiase rechtszaak tegen de Schone Kleren Kampagne. (Ingezonden 27 september 2007)

1.
Heeft u vernomen dat de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) en zeven van zijn werknemers door de Indiase rechtbank zijn gedaagd wegens smaad, cybercrime, racisme en xenofobie op basis van een aanklacht van het bedrijf Fibre and Fabrics International (FFI) en haar dochter Jeans Knit PvT Ltd; bedrijven die onder meer leveren aan het Nederlandse internationale kledingbedrijf G-Star? Wat is hierop uw reactie?
2
Heeft u tevens vernomen dat het de Indiase organisaties (vakbonden en NGO’s), waarmee SKK en LIW samenwerken sinds juli 2006 door de locale rechter is verboden om aan derden, zowel buiten als binnen India, te berichten over de arbeidsomstandigheden bij FFI?
3
Hoe beoordeelt u de brief van de Indiase Ambassade aan de Schone Kleren Kampagne waarin de campagnevoerders die het monddood maken van Indiase organisaties veroordelen wordt verweten Ã??het rechtssysteem in India te ondermijnenÃ?? en waarin aan hen gevraagd wordt de documenten op de websites over de schending van arbeidsrechten bij FFI te verwijderen? Is hier geen sprake van het ongewenst en onrechtmatig aanzetten tot censuur?
4
Welke ondersteuning kunt u bieden aan Nederlandse NGO’s, die juridisch worden geïntimideerd en voor de Indiase rechter worden gedaagd?
5
Heeft India de rechtsmacht om personen of organisaties in Nederland te dagvaarden op basis van publicaties door deze organisaties, inclusief publicaties op het internet?
6
Welk risico is er, in geval van een veroordeling door de Indiase rechter, van uitlevering door landen, waarmee India een uitleveringsverdrag heeft?
7
Gaat u deze kwestie aankaarten bij uw Indiase ambtsgenoten teneinde duidelijk te maken dat deze rechtszaken tegen mensenrechtenorganisaties de vrijheid van organisatie en meningsuiting zowel binnen als buiten India aantasten en bovendien andere bedrijven ertoe kan aanzetten met soortgelijke maatregelen NGO’s en vakbonden de mond te snoeren?
8
Welke gevolgen zou een negatief of getraineerd oordeel van de Indiase rechter kunnen hebben op het Nederlandse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid, dat in sterke mate is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek, transparantie, vrijwillige initiatieven die uitgaan van de meerdere belanghebbenden en dialoog tussen partijen?
9
Welke stappen gaat u nemen om te voorkomen dat NGO’s die op deze wijze worden aangeklaagd permanent de toegang tot India wordt ontzegd, zoals reeds het geval is bij diverse medewerkers van de Landelijke India Werkgroep (LIW) waaronder de directeur van deze werkgroep die sinds oktober 2003 geen visum krijgt?

Share Button