Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen over de uitvoering van het convenantenbeleid op het gebied van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

In deze brief wordt de Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, daarover geïnformeerd zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 22 juni 2016 en conform motie Smaling en Voordewind (Kamerstuk 32852 nr. 24). In deze brief wordt tevens ingegaan op diverse andere moties en toezeggingen met betrekking tot de convenanten. Ook wordt in deze brief ingegaan op vragen van de Kamer over enkele andere instrumenten waarmee de overheid internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) kan stimuleren of het maken van afspraken daarover kan faciliteren.

Download de kamerbrief (pdf)