Het kabinet vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld. Het kabinet wil daarom naar een integraal voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties hebben een verantwoordelijkheid om ook vorm te geven aan deze maatschappelijke voedselagenda.

Dit staat in de kabinetsreactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Naar een voedselbeleid’. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending van de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer.

Duurzame voedselproductie

Het kabinet onderschrijft dat de huidige voedselproductie en –consumptie op lange termijn niet ecologisch houdbaar is. Nederland kan voorop lopen in de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Nederland is met vernieuwende voedselproductie toonaangevend in de wereld. Als we vanuit gezondheid en duurzaamheid formuleren wat voor voedsel we op ons bord willen hebben, dan is onze agrosector in staat dat te leveren.’

Daarbij past bijvoorbeeld een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verantwoorde veehouderij met zo min mogelijk gebruik van antibiotica. Het kabinet zet ook in op alternatieve eiwitten, zoals peulvruchten, wieren, insecten en kweekvlees. Om de keuze voor een duurzaam product makkelijker te maken wordt er orde gebracht in het oerwoud aan keurmerken. Voedselverspilling moet verder worden terug gedrongen en het kabinet wil dat de consument meer inzicht krijgt in de werkelijke kosten van een product, inclusief kosten voor natuur en milieu.

Gezonde voedselkeuze

Een gezonde voedselkeuze is veelal een duurzame keuze. Zo is het eten van meer groenten en fruit zowel goed voor de gezondheid als voor het milieu. Om het aanbod van voedsel over de hele linie gezonder te maken (minder zout, verzadigd vet en calorieën) is met producenten, supermarkten, cateraars en horeca het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten. Tijdens het Europees voorzitterschap organiseert het kabinet een conferentie om productverbetering op EU-niveau een extra impuls te geven. Op basis van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding die de Gezondheidsraad op 4 november 2015 uitbrengt zal het Voedingscentrum haar adviezen op onderdelen aanpassen. Daarnaast moet de informatie op het etiket van een levensmiddel helder en objectief zijn.

Minister Schippers: ‘Het wordt steeds makkelijker om de gezondere keuze te maken. De consument kiest zelf, maar moet goede informatie kunnen vinden op het etiket en op de website van het Voedingscentrum. Met het bedrijfsleven heb ik de afspraak om producten stapsgewijs gezonder te maken, ook in Europa wil ik hierin stappen zetten.’

Download “Kamerbrief over de voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel” (pdf)