Prinsjesdag 2023 maakt opnieuw duidelijk dat zowel het demissionaire als nieuwe kabinet voor fundamentele keuzes staan om het klimaat, de natuur en onze leefomgeving schoner, groener en gezonder te maken. Volgens Natuur & Milieu moet het nieuwe kabinet daarom vooral werk maken van normeren en beprijzen. “Onze oproep werd afgelopen week door adviesorgaan de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) bevestigd: de tijd van pamperen van het bedrijfsleven is echt voorbij. Het is tijd voor grenzen stellen en de rekening bij de vervuiler leggen”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Industrie van Morgen

Om de industrie zo snel mogelijk fossielvrij te maken moet er, volgens Natuur & Milieu, een helder afbouwpad komen waarin vastgelegd wordt op welke manier de industrie jaarlijks minder fossiele grond- en brandstoffen gaat gebruiken.

De tijd van pamperen van het bedrijfsleven is echt voorbij. Het is tijd voor grenzen stellen en de rekening bij de vervuiler leggen.

Aanpak piekbelasters

Vanzelfsprekend moet het kabinet de transitie in de landbouw doorzetten om de klimaat-, water- en stikstofdoelen te halen. Demmers: “We zijn blij dat het kabinet de gemaakte plannen voor de aanpak van piekbelasters doorzet. Juist nu is er de kans om boeren te helpen de omslag te maken naar duurzame kringlooplandbouw, waarin zij een goede boterham verdienen. Bijvoorbeeld door instrumenten te ontwikkelen die het prijsverschil tussen duurzame en gangbare landbouwproducten wegnemen.”

Besluit over toekomst Schiphol

Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat het nieuwe kabinet zich zo snel mogelijk buigt over de toekomst van Schiphol en ervoor zorgt dat de vervuiling en de schade die de luchtvaartsector veroorzaakt drastisch vermindert. Demmers: “Schiphol kan in plaats van een grote vervuilende luchtvaartreus ook een schone, snelle hub worden met goede treinverbindingen naar heel Europa.”

Rekeningrijden

In de Rijksbegroting noemt het kabinet de controversiële aard van het van rekeningrijden (oftewel betalen naar gebruik). Voor de verduurzaming van mobiliteit is het zaak dat rekeningrijden zo snel mogelijk wordt ingevoerd door een nieuw kabinet, met oog voor de hoeveelheid uitstoot, plaats en tijd van autovervoer.

Bereikbaarheid

Verder pleit Natuur & Milieu voor een bereikbaarheidsnorm; voorzieningen moeten binnen een bepaalde tijd bereikbaar zijn. Demmers: “Beter openbaar vervoer en voldoende lokale voorzieningen zorgen ervoor dat we de auto vaker kunnen laten staan. Zowel de druk van auto’s op steden, als het uitkleden van het openbaar vervoer in de regio moet veranderen. Het is tijd voor een gezond, groen en veilig land. Liever bomen dan beton.”