Een interview met Jorick Bots & Hester Druijff van ilionx over hun betrokkenheid bij duurzaamheid.

Jullie zijn allebei bezig met duurzaamheid binnen ilionx. Wat houdt dat in?

Jorick

Voor mij begon het een paar jaar geleden met nieuwsgierigheid. Een collega en ik vroegen ons af wat er gebeurde op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er bleek ergens een beleidsplannetje in een la te liggen, maar dat was het wel. Mijn directeur zei: ga er maar mee aan de slag en dat zijn we gaan doen. Eerst gericht op duurzaamheid, denk aan het stimuleren van elektrische auto’s, inkopen van duurzame koffie of minder printen. Daarna zagen we dat duurzaamheid veel breder kon worden geïnterpreteerd: People, Planet, Profit. Dat maakte dat we MVO hebben omarmd. Maar op zeker moment hadden we ‘too many nice projects’ en te weinig focus. We besloten te gaan werken aan certificering via de MVO Prestatieladder. Die richt zich op zaken als diversiteit, een veilige werkomgeving of voldoende beweging, het People-deel, maar ook op de bijdrage die je als organisatie levert aan de omgeving waar je bent gehuisvest, het Profit-deel. Daardoor konden we dingen bij elkaar brengen, er doelstellingen en KPI’s aan hangen en gericht werken aan een aantal thema’s. We zijn ook geen projectteam meer, maar een vast onderdeel van de organisatie.

Hester

Ik hoorde al over Duurzaam ilionx tijdens mijn tweede sollicitatiegesprek en het sprak me meteen aan. Het klonk als een soort grassroot initiatief en ik vond het zo’n mooi voorbeeld van intern ondernemerschap. Duurzaamheid gaat me erg aan het hart, dus toen er een vacature ontstond binnen het kernteam was ik er als de kippen bij. Ik ben blij en trots als ik kijk naar de progressie die we als organisatie aan het maken zijn.

We zijn inmiddels wel voorbij, het gaat nu over serieuze toekomstambities en bewustwordingscampagnes. Ik heb vier uur per week voor mijn MVO taken, maar uit enthousiasme en plezier besteed ik er wel meer tijd aan dan dat. Het geeft me gewoon veel energie om ook collega’s op een creatieve manier mee te nemen in MVO onderwerpen. Zoals met de themamaand ‘Fit op je werk!’, met onder andere online workouts, met tips voor gezond thuiswerken, info over mentaal welzijn en een interview met de vertrouwenspersoon. Ik kan mijn creativiteit en passie hier helemaal in kwijt.

Jorick

Het creëert ook kansen voor ons productportfolio. Vanuit technologie kunnen wij een wezenlijke bijdragen leveren aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan een MVO dashboard om de CO2-uitstoot van je wagenpark te bepalen. Of een MVO-game om meetbaar te maken of iedereen ervan op de hoogte is. Ik zie heel veel mogelijkheden!

Hester

Jorick pakt die crossover tussen IT en MVO heel slim aan. Zelf vind ik het ook mooi om te zien hoe we steeds meer de samenwerking aangaan met andere afdelingen, zoals HR, Recruitment en communicatie. Dat is ook precies wat we willen: dat MVO een volledig geïntegreerd element van onze bedrijfsprocessen en afdelingen wordt.

Hoe helpt de organisatie jullie hierbij?

Jorick

Het is duidelijk dat ilionx dit een belangrijk onderwerp vindt. Inmiddels ben ik er 16 uur per week mee bezig en heb ook verschillende cursussen en opleidingen gevolgd om mijn kennis te verbreden. Hoe je een organisatie in beweging krijgt, welke wet- en regelgeving er is en welke tools er allemaal zijn. Heel breed en superinteressant. De stappen die we zetten worden inmiddels breed gedragen door de hele organisatie. We zetten dus echt dingen in beweging.

Hester

Het feit dat ik hier uren voor krijg en dat ik zoveel vrijheid en verantwoordelijkheid mag pakken, zegt al genoeg. In de toekomst zou ik me zeker verder willen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, waar ik te zijner tijd met mijn manager naar zal kijken. Op dit moment doe ik een aantal initiële cursussen en trainingen, zoals skills voor adviseurs en werkmethoden. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en denk dat ik bij ilionx heel veel doelen kan bereiken en dromen kan waarmaken.