Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow, overhandigt de Jonge Klimaatbeweging vandaag een zevenpuntenplan voor het nieuwe regeerakkoord aan Kamerleden. Met deze zeven adviezen zorgen ze ervoor dat jonge en toekomstige generaties niet worden vergeten. Voorzitter Aniek Moonen: “We liggen niet op schema voor het halen van de klimaatdoelen voor 2030, noch voor 2050. Dit regeerakkoord moet daar echt verandering in brengen.”

Afgelopen mei werd de Jonge Klimaatbeweging samen met andere jongerenorganisaties uitgenodigd om hun zorgen  te delen bij toenmalig informateur Mariëtte Hamer. Een goed begin, maar nu ruim vijf maanden later komt het er echt op aan. “Het is tijd voor de formerende partijen om deze ideeën daadwerkelijk op papier te zetten en de wensen van jongeren niet te vergeten,” zegt Moonen.

In het zevenpuntenplan pleiten jongeren voor

  1. Het uitroepen van de klimaatcrisis;
  2. Jongerenparticipatie verankerd in klimaatbeleid;
  3. Een onafhankelijke Klimaatautoriteit, die via monitoring en advisering zorgt dat klimaatdoelen worden gehaald;
  4. De generatietoets, die beleidsvoorstellen toetst op effecten voor toekomstige generaties;
  5. Het vergroenen van het belastingsysteem, zodat duurzaam doen beloond wordt; 
  6. Een circulaire innovatieaanpak en fonds van minstens 100 miljoen om innovatie bij bedrijven te stimuleren;
  7. Het inzetten op circulair en modulair bouwen.

Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn vergaande maatregelen nodig. “En snel ook”, zegt Moonen. “Hoe beknopt het regeerakkoord dan ook is en hoe weinig dichtgetimmerde afspraken er ook in staan, één ding staat vast: er moeten in het regeerakkoord afspraken staan over een grondige en snelle aanpak van de klimaatcrisis. Met deze zeven adviezen in het regeerakkoord lukt dat en wordt de toekomst van jonge en toekomstige generaties beschermd. Voor formerende partijen is het heel simpel: die hoeven alleen te kopiëren+plakken”.