HR-dienstverlener HeadFirst Group opende in februari een nieuw hoofdkantoor in Hoofddorp. Het voormalige ANWB-pand, gerenoveerd door het architectenbureau Fokkema & Partners, behelst 1950 m2 CO2-negatieve tapijttegels van Interface. De productie van de tapijttegels heeft meer CO2 -uitstoot voorkomen dan dat er nodig was voor de productie. Niet alleen sluit de keuze voor deze vloer aan bij de duurzaamheidsambities van alle drie de partijen, het zorgt ook nog eens voor verbinding van het gebouw en haar gebruikers. Estelle Batist (architect Fokkema & Partners), Joke de Graaf (Head of HR bij HeadFirst Group) en Willem – Paul van der Burg (Accountant Manager Sales bij Interface) gingen in gesprek over hoe een vloer de neuzen dezelfde kant op krijgt.

Twee vliegen in één klap

Dat het gebouw aan de Taurusavenue 18 in Hoofddorp zowel grote kansen als uitdagingen bood, was voor architect Estelle Batist en haar team al duidelijk. Na een succesvol kennismakingsgesprek met HeadFirst Group kwam tijdens de ontwerpfase het vraagstuk over een passende vloerbedekking naar voren. Batist: “We werken al een tijd samen met Interface als leverancier. We weten dat de producten er goed uitzien en goed blijven en dat Interface voorloper is op het gebied van duurzaamheid. De kern voor ons is de kwaliteit van het product, maar Interface biedt ook kwaliteit in advies. Er is ruimte voor vragen, er wordt meegedacht en ze zijn altijd op zoek naar innovatieve producten. Deze nieuwe collectie van Interface, Embodied Body™, sluit mooi bij die ambitie aan.” Joke de Graaf voegt hieraan toe: “Het was natuurlijk belangrijk dat de vloer goed in het totaalontwerp paste, maar dat de vloer erg duurzaam is en een enorme reductie van CO2 met zich meebrengt maakte de keuze makkelijk.”

De keuze viel uiteindelijk op de Tokyo Tecture vloer in de kleuren Flint 7 Ash. Willem-Paul van der Burg legt uit hoe deze vloer uit de Embodied Body™ collectie CO2-negatief (gemeten van cradle to gate) kan zijn: “We hebben vanaf de grondstof totdat het product bij ons uit de poort gaat de uitstoot van CO2 gemeten en dus de invloed van de productie op het milieu. De uitkomst is dat we CO2-neutraal zijn. We beginnen met biobased grondstoffen. Onze producten dragen het EPD-label (Environmental Product Declaration) dat uitgegeven is door een externe partij.” De hamvraag is natuurlijk hoeveel CO2-uitstoot er met de 1.950 m2 wordt voorkomen in het nieuwe gebouw van HeadFirst Group? Van der Burg: “HeadFirst Group krijgt een certificaat van ons en hier staat op dat er ruim 17.000 kg CO2-uitstoot is voorkomen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van een auto die 68.742 kilometers heeft afgelegd.”

Connecting people

Als arbeidsbemiddelaar brengt HeadFirst Groupmensen bij elkaar. De Graaf: “Eén van onze kernwaarden is ‘connecting people’. Die kernwaarde slaat niet enkel op onze beroepsmatige rol, maar ook op wie wij als werkgever willen zijn voor ons eigen personeel.  Het was dan ook onze wens om ‘verbinding’ als hoofdthema op te nemen in het ontwerp.” Hoe dit vervolgens is geïmplementeerd in het ontwerp, legt Batist uit: “In elk ontwerp staat de gebruiker van de ruimte centraal. Ook hier, je voelt bij welke organisatie je bent, hoort erbij. De connectie tussen de gebruikers wordt hier gerealiseerd door de vides en trappen, die zorgen voor een fysieke en ruimtelijke verbinding. De verticale verbinding wordt versterkt met de hoge lattenwand over drie verdiepingen. De horizontale verbinder is de vloer.  Deze vormt de basis voor de open werkomgeving en verbindt de verschillende zones met elkaar van gevel tot gevel. “Door een kleine nuance in de toon van de vloer hebben we de zones herkenbaar gemaakt; ze corresponderen met bijvoorbeeld een agile werkgebied of een ontmoetingsgebied. De vloer helpt zo ook mee om het ontwerp beter leesbaar te maken.”

Duurzame ambities

Een ander aspect van het ontwerp dat niet gelijk leesbaar, maar wel degelijk aanwezig is, is het hergebruik van verschillende materialen en onderdelen. Batist: “Het bleek een uitdaging om grote veranderingen aan te brengen, zoals het verplaatsen van pantry’s en het aanpassen van de lichtlijnen. Met het oog op duurzaamheid hebben we besloten deze onderdelen in het ontwerp her te gebruiken. Ook de bestaande balustrades en de plafondpanelen zijn met slechts kleine aanpassingen intact gebleven.” Ook voor Interface geldt dit streven naar circulariteit van materialen. Van der Burg: “We maken materiaal met een levensduur van 15 jaar, maar het is ook van belang voor de gebruiker om te kijken naar goed onderhoud van het materiaal. Op die manier kan het materiaal weer een tweede leven krijgen.”

Het hergebruiken van onderdelen komt steeds meer onder de aandacht, merkt Batist: “Daarnaast zijn duurzame projecten tegenwoordig vaak gekoppeld aan de ‘WELL-norm’ waarbij gemeten wordt hoe hoog het welbevinden in een gebouw is. Ook bij Fokkema & Partners staat een gezonde werkomgeving voorop; we zoeken altijd naar duurzame, gezonde oplossingen, terwijl we blijven innoveren. In dit ontwerp hebben we samen met HeadFirst Group belangrijke keuzes gemaakt qua gezondheid en well-being: goed uitzicht, daglicht, akoestiek, een gym- en yogaruimte, een sportsbar, douche- en kleedruimtes, veel groen, variatie in werk- en ontmoetingsplekken, inspirerende graphics.”

Het nieuwe hoofdkantoor van HeadFirst Group is niet per definitie vanuit de WELL-certificering gerenoveerd, maar De Graaf ziet wel degelijk een voortrekkersrol voor het bedrijf op het gebied van duurzaamheid: “We werken dagelijks met 16.000 professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa. We zien voor onze organisatie een vooraanstaande rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren en bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. Maar ook onze bijdrage aan een duurzame wereld nemen we serieus. Daar vraagt de nieuwe generatie daar ook om. Daar willen we dan ook graag naar luisteren en met plezier naar handelen.” Daar sluit Van der Brug zich bij aan: “Duurzame ambities moeten worden samengevoegd in een project waar verschillende disciplines bij elkaar komen. Het is echt een samenwerking waarbij we vooral op dit onderwerp veel van elkaar leren.”

De beplanting moet nog komen en in de pantry’s kan het qua akoestiek soms net iets te gezellig worden, maar het resultaat mag er volgens De Graaf zijn: “Als je kijkt waar we vandaan komen, hoe het pand er eerst uitzag. Mijn complimenten voor Interface en Fokkema & Partners. Ik merk dat mensen van andere HeadFirst-locaties hier nu ook graag willen komen werken. Zij vragen nu ook om zo’n mooi nieuwe inrichting voor onze andere locaties.” Van der Burg: Geen probleem hoor, we zetten de machines gewoon aan!”