Zie jij in afval geen probleem, maar een kans om nieuwe (grond)stoffen of producten te maken? Of richt jouw bedrijf zich op het verminderen van grondstofgebruik of de winning van grondstoffen uit biomassa? Vanaf 22 april kun je weer een aanvraag doen voor de subsidie DEI+ Circulaire Economie. Deze regeling richt zich op de ‘kleinere’ projecten met een maximum van 3 miljoen euro aan subsidie. Grotere projecten kunnen terecht bij de ‘gewone’ DEI+.

Afval en grondstoffen centraal

In een circulaire economie gebruik je afvalstoffen of reststromen opnieuw. Hiermee verminder je niet alleen de CO2-uitstoot, maar je kunt ook het gebruik van grondstoffen beperken. Om dit te stimuleren, kun je subsidie aanvragen voor innovatieve projecten. Je kunt daarbij denken aan:

  • een pilot- of demonstratieproject voor recycling en hergebruik van reststromen van jezelf of anderen;
  • een pilot- of demonstratieproject waardoor je in jouw productieproces voor dezelfde hoeveelheid eindproduct minder grondstoffen nodig heeft;
  • een pilot- of demonstratieproject waardoor jouw productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen;
  • een pilotproject voor vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Op het gebied van grondstoffen is veel winst te behalen. Zo kun je een productieproces vernieuwen met als doel om met minder hulpbronnen evenveel te produceren. Ook kun je een innovatie ontwikkelen om primaire grondstoffen te vervangen voor secundaire.

Wie zich op innovatieve wijze bezighoudt met de circulaire inzet van afvalstoffen, kan binnen deze regeling alle kanten op. Zo kun je kiezen voor innovatie rondom het voorkomen en beperken, of juist bij het inzamelen, sorteren en (voor)behandelen van afval.

Aanvraagperiode en budget DEI+ Circulaire Economie

De subsidieregeling is geopend op 22 april 2024 en sluit in principe 1 november 2024. Er is op dit moment een budget beschikbaar van 20 miljoen euro. De subsidie wordt vergeven op basis van het principe ‘first come, first serve’.

Strategische samenwerking Innovencio en Alfa

Alfa en Subsidieadviseur Innovencio werken per 1 februari 2024 strategisch samen. De adviseurs van Innovencio kunnen klanten van Alfa nog beter helpen met advies op het gebied van duurzame subsidies, projectmanagement en innovaties. Door de samenwerking met Alfa zet Innovencio de volgende stap om innovatieve en duurzame bedrijven financieel te begeleiden in hun groei. Innovencio en Alfa herkennen elkaar in de wil om bij te dragen aan een betere wereld. Lees hier meer over de strategische samenwerking.

Jelmer Beckmann, Manager subsidies mkb bij Alfa Accountants en Adviseurs