Er is € 2,5 miljoen Europese subsidie toegekend voor de Haagse circulaire economie en energietransitie. De subsidie is toegekend aan vier verschillende Haagse projecten. De bedrijven I-DID en Yespers, beide gevestigd in The New Farm in Den Haag, gaan de komende jaren aan de slag met het recyclen van textiel via een innovatieve productielijn en het opzetten van een circulaire fruitverwerkingsfabriek. Beide projecten dragen niet alleen bij aan een duurzame economie, maar zorgen ook voor nieuwe banen in Den Haag. De twee andere projecten richten zich op de ontwikkeling van duurzame energiesystemen. In de haven van Scheveningen werkt de gemeente Den Haag samen met Stedin aan een innovatief energienet met batterijen voor de opslag van zonne-energie. In dit lokale netwerk wordt, met behulp van data en algoritme, het aanbod van en de vraag naar duurzame energie beter op elkaar zijn afgestemd. In Moerwijk wordt de Europese subsidie ingezet om 235 woningen versneld aardgasvrij te maken.

Wethouder economie Saskia Bruines: ”Dit is een mooie impuls voor de Haagse duurzame economie. Het is goed om te zien dat zoveel ondernemers en andere initiatiefnemers Kansen voor West steeds beter weten te vinden. De omschakeling naar een circulaire economie is een grote uitdaging waar zij deze steun vanuit Europa goed bij kunnen gebruiken.”

I-DID

Textielafval op dit moment nog niet of nauwelijks gerecycled. De reden is dat er nog onvoldoende technologie bestaat om de textiel te verwerken tot nieuwe producten. I-DID recylcet afgeschreven textiel tot vezels en vilt. Met deze subsidie kunnen zij ervoor zorgen dat de gehele recycling onder één dak plaatsvindt, van ‘afval tot eindproduct’. Ook krijgen mensen die langdurig werkloos zijn nieuwe kansen. Zo krijgen zij speciale begeleiding op de werkvloer.

Yespers

Yespers is gericht op het creëren van een nieuwe duurzame voedselketen. Dit project gaat uit van de omgekeerde keten waarbij een grondstof die nodig is om een product te maken, waardevoller is dan het eindproduct. In 2023 zal in Den Haag, met behulp van de Kansen voor West subsidie, de eerste Total-Use fruitverwerkingslijn van Europa worden geopend. Op grote schaal worden appels 100% gebruikt tot eindproducten zoals appelsap, appelmeel en cosmetische olie.

Warmtenet Moerwijk

In Moerwijk worden zeven woningblokken met in totaal 235 woningen gerenoveerd en versneld aardgasvrij gemaakt. Door gebruik te maken van een tijdelijke bodem-warmtepomp is het mogelijk om het renoveren en isoleren van de woningen gelijktijdig aan te pakken. Hierdoor zullen inwoners minder hinder ervaren als zij gekoppeld worden aan het warmtenet van WarmteLinQ.

Slim Strandnet

De enorme groei van zonnepanelen en elektrische voertuigen geeft veel druk op het elektriciteitsnetwerk. De subsidie wordt gebruikt voor een innovatief energienetwerk dat vraag en aanbod van duurzame energie beter op elkaar afstemt, zodat er minder pieken zitten in de belasting van het energienet.

Over Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de 4 Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze 8 hebben gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van Europese subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Dit 7-jarige programma richt zich op de hoofdthema’s: Innovatie, Klimaat en Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Het programma sluit aan bij de ambities uit de Europese Green Deal.

Foto: I-DID Fotograaf: Vera Claessen