Bij Moonen Packaging is sinds kort een pilot van start waarin verschillende typen herbruikbare koffiebekers worden getest. Janne Jehae, Product Innovation Manager, vertelt over dit experiment.

Wat is de aanleiding voor de pilot met de herbruikbare bekers?

Janne: “Vanaf 1 januari 2024 treedt nieuwe wetgeving omtrent de SUP ban (Single Use Plastic) in werking die het gebruik van wegwerpbekers waar plastic in verwerkt zit op gesloten locaties ontmoedigt. Zelf gebruikten we bij Moonen Packaging eerst de Stack it-beker, een suikerriet wegwerpbeker met een PLA coating die op gesloten locaties zoals kantoren vanaf 2024 ook niet meer gebruikt mag worden. Daarom gaan we nu in de praktijk een aantal alternatieven testen. Omdat een groot gedeelte van onze klanten ook over moeten naar een herbruikbare beker, willen we ze een kwalitatief advies kunnen geven.”

Hoe werkt de test?

Janne: “We testen 5 verschillende bekers onder zo’n 45 man personeel. De test duurt 4 weken, waarin onze collega’s eerst 2 weken een van de vijf opties in gebruik nemen en vervolgens nog gedurende 2 weken een andere beker proberen. Op die manier heeft iedereen verschillende bekers getest.

De bekers zijn niet voorzien van een naam, dus iedereen haalt ’s ochtends een beker op in de kantine, gebruikt deze gedurende de dag en zet de beker aan het eind van de dag in de vaatwasser. Het schoonmaakteam zorgt dat de bekers de volgende ochtend weer schoon klaarstaan voor de testers.

Na 2 weken sturen we onze collega’s een vragenlijst. Daarin wordt gevraagd om de herbruikbare bekers te beoordelen op uitstraling, gebruiksgemak, slijtage en duurzaamheid. Blijft de drank lang genoeg warm? Geeft de beker smaak af? En we zijn ook benieuwd wat ze vinden van de bekers ten opzichte van porselein.”

Waarom is porselein niet de oplossing?

Janne: “We willen klanten de best mogelijke oplossing bieden. Porselein heeft zichzelf bewezen, maar het is wel een kwetsbaar materiaal. We willen kijken of andere opties vergelijkbaar met of zelfs beter zijn dan porselein om de keuze voor de klant gemakkelijker te maken.”

Wat zijn de reacties?

Janne: “Iedereen vindt het leuk om mee te doen aan de test. Ik hoor veel geluiden dat mensen hun beker kritisch onder de loep nemen, bijvoorbeeld over de warmte en de smaak. Dat is belangrijk om onze klanten in de toekomst zo goed mogelijk te adviseren, zeker met het oog op het verbod op wegwerpplastic. Deze pilot is zeker onderwerp van gesprek binnen Moonen Packaging!”