Hij zal met Prof. Drs Ing. Sybren de Hoo verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van en het onderwijs in het kernvak Corporate Social Responsibility in het internationale masterprogramma Globalisation and Law.

Jan Eijsbouts ging medio 2007 met prepensioen bij Akzo Nobel waar hij sinds 1999 General Counsel en Concerndirecteur Juridische Zaken was. Jan Eijsbouts was in 2007-2008 Co-Chair CSR Committee van de International Bar Association. In 2010 trad hij op als preadviseur voor de Nederlandse Juristen Vereniging over de algemeen civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als adviseur ondernemingsrecht en conflictmanagement is hij betrokken bij het werk van Prof. John Ruggie (Harvard Kennedy School of Government), Special Representative van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties op het gebied van business en mensenrechten. Jan Eijsbouts trad ook op als juridisch adviseur in het Business and Human Rights Initiative van het UN Global Compact Network Netherlands.