Inzicht in de jaarlijkse CO2-footprint van verf met de Wijzonol Levensduurverwachting Tool

Bron
Wijzonol

Wijzonol Bouwverven helpt opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven bewuste keuzes te maken om het onderhoud van schilderwerk te verduurzamen. In de Wijzonol Levensduurverwachting Tool, waarmee de verfproducent per object de onderhoudscycli van verschillende verfsystemen inzichtelijk maakt, is nu ook de CO2-footprint inzichtelijk.

Een lagere CO2-uitstoot van schilderwerk gaat uitstekend samen met een hoger rendement uit vastgoed. Met doordachte keuzes kunnen onderhoudsintervallen verlengd worden en zijn besparingen tot 20% op onderhoudskosten van schilderwerk en een verlaging van de CO2-uitstoot haalbaar.

Levensduurverwachting Tool

De Wijzonol Levensduurverwachting Tool geeft inzicht in de optimale onderhoudscyclus, afgestemd op de relevante factoren die de duurzaamheid van schilderwerk beïnvloeden, zoals ligging, situering en kleurstelling van een pand. Zo kunnen verschillende verfsystemen worden doorgerekend qua onderhoudsfrequentie en jaarlijkse CO2-footprint.

Biobased grondstoffen en maximale buitenduurzaamheid

Andere onmisbare elementen voor duurzaam onderhoud van schilderwerk zijn de eigenschappen van de verfsystemen zelf. Daarbij zijn de samenstelling, levensduur en CO2-footprint van belang. Wijzonol maakt gebruik van biobased grondstoffen en werkt ambitieus aan het verlagen van de CO2-footprint. Tegelijkertijd zet de fabrikant ook nadrukkelijk in op het verder verhogen van de buitenduurzaamheid van verfsystemen. Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak is hiervan een goed voorbeeld: het enige verfsysteem in de markt met een buitenduurzaamheid tot 12 jaar. In de praktijk betekent dit ca. 20% minder onderhoudskosten in vergelijking met andere verfsystemen.

Maatwerkoplossing

Duurzaam schilderwerk is niet alleen een kwestie van kiezen van verf met de langste levensduur. Omdat het ene vastgoedobject het andere niet is (denk aan ligging en gebruik, maar ook aan detaillering en bouwdelen), vraagt ieder object om een maatwerkoplossing en dat is de expertise van de Wijzonol Vastgoed Adviseurs. Zij weten alles van verftechnologie, maar ook hoe ondergrond, constructie en detaillering van objecten kunnen worden benut om de levensduur van schilderwerk te vergroten.

Share Button