De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers verwachten dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen er in het komend AVA-seizoen er alles aan zullen doen om meer vrouwelijke bestuurders voor benoeming voor te dragen. Van de ondernemingen wordt specifiek verwacht zij publiekelijk ambitieuze doelen – in elk geval minimaal 30% – stellen voor het percentage vrouwen in de raad van commissarissen (RvC), het bestuur en de managementlagen eronder, de ‘kweekvijver’ voor de hoogste posities. Een brief met deze strekking is deze week door Eumedion naar alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gestuurd.

Eumedion wijst er in de brief op dat in het afgelopen AVA-seizoen weliswaar een groot aantal nieuwe, vrouwelijke bestuurders en commissarissen is benoemd, maar dat het ‘overall’ percentage nog laag blijft, vooral binnen de statutaire besturen. De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn er vast van overtuigd dat een diverse top bijdraagt aan betere besluitvorming en resultaten. Ook zijn ondernemingen met een diverse top beter in staat jong talent aan te trekken. Daarom moeten de bedrijven een proactief en structureel beleid voeren voor meer vrouwen in de top, en in het komende jaarverslag rapporteren hoe het hiermee gaat en hoe – zo nodig – verbeteringen zullen worden aangebracht.

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) in 2020 vooral richten op bestuurdersbeloningen en op de impact van klimaatverandering. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2020 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.