Heeft u een duurzame innovatie en zoekt u een springplank naar succes? Doe dan mee aan de Herman Wijffels Innovatieprijs. U kunt zich tot en met 7 april inschrijven en maak kans op 20.000 euro, publiciteit en toegang tot kennis en netwerken!

Drie categorieën

U kunt meedoen met innovaties in de categorie ‘Food & Agri’, ‘Circulaire economie’ of ‘Vitale gemeenschappen en zorg’. Elke categorie heeft een hoofdprijs van 20.000 euro:

  • Food en Agri: voor een duurzame landbouw en voedselvoorziening. Innovaties die helpen de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien. Die gericht zijn op minder belasting van het milieu en de omgeving. Of transparantie van de ketens en duurzaam ketenbeheer nastreven.
  • Circulaire economie: Voor een duurzame economie. Innovaties die kringlopen van grondstoffen of nutriënten sluiten. Die het energie- en grondstofgebruik verminderen of verduurzamen. Of waarbij partners samen innovatieve ketens vormen.
  • Vitale gemeenschappen en zorg: Voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg. Innovaties die vitaliteit en leefbaarheid bevorderen. Die zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen. Of waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang.

Wanneer kunt u meedoen?

We zoeken ondernemende mensen met de beste innovaties. U hoeft geen klant te zijn van de Rabobank. U doet mee op persoonlijke titel, eventueel samen met anderen. U gaat daadwerkelijk met de innovatie ondernemen. Ook heeft u een werkend productiemodel, testresultaten of een pilot beschikbaar.

Meer informatie