Wavin, Orbia’s bouw- en infrabedrijf maakt milieu-impact van haar producten in Nederland openbaar met EPD’s: Environmental Product Declarations. Gebaseerd op door derden gecontroleerde levenscyclusanalyses (Life Cycle Assessments, LCA’s), brengen EPD’s het productieproces en de impact op grondstoffen in kaart. EPD’s bieden details over de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van een product. Hierdoor zijn ontwerpers, planners, aannemers en ontwikkelaars van gebouwen in staat om duurzamere producten en oplossingen te kiezen.

“Het verstrekken van gedetailleerde milieu-informatie voor ieder product van Wavin is een belangrijke mijlpaal in het realiseren van een duurzame waardeketen voor de Europese bouwsector,” aldus Anneleen Veldhuizen, Sustainability Manager bij Wavin EMEA. “De LCA’s en EPD’s bieden onze klanten transparantie en inzicht in de milieu-impact van hun bouwprojecten. Met deze EPD’s hebben we verschillende klanten ondersteund bij het selecteren van de beste producten voor hun projecten die tegelijkertijd de laagste ecologische voetafdruk hebben.”

Wavin wil wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Door elk product te monitoren en emissies en impact van productie te meten, op basis van LCA’s en EPD’s, kan Wavin continue productverbeteringen en productiemaatregelen initiëren die bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Veldhuizen vervolgt: “Meer inzicht in de werkelijke impact van onze producten wereldwijd helpt ons om onze productieketen te evalueren en te optimaliseren. Zo wordt onze productie steeds duurzamer en krijgen onze leveranciers en klanten schonere, groenere en hoogwaardige producten en oplossingen.”

De EPD’s die momenteel beschikbaar zijn dekken het merendeel van Wavin’s producten in Europa. De overige producten krijgen naar verwachting tegen het einde van het jaar de EPD-status.