Kaumera neemt een grote stap vooruit. Vier Nederlandse waterschappen werken samen in een nieuwe coöperatie die verantwoordelijk is voor de productie. Een nieuwe startup BV neemt de marktbewerking op zich. Deze BV, Kaumera Sales and Services BV, is 50/50 in handen van Royal HaskoningDHV en de Kaumera coöperatie. Daarmee komt de productie van deze biobased grondstof in een nieuwe fase. De marktinteresse voor Kaumera is de afgelopen jaren aangetoond. Het is nu tijd de ontwikkeling te versnellen met meer capaciteit en focus.

Over Kaumera

Kaumera wordt gewonnen uit afvalwater. Het heeft bijzondere eigenschappen en kan in verschillende toepassingen gebruikt worden als vervanger van petrochemische stoffen. Sinds 2013 werkt een consortium aan de ontwikkeling van Kaumera. In 2019 vond de internationale lancering plaats. Sindsdien zijn er grote stappen gezet in het productieproces en in het ontwikkelen van markttoepassingen. Met name in de land-, tuin- en bosbouw zijn er goede resultaten bij het gebruik van Kaumera in biostimulanten en voor het vasthouden van water in de grond. Ook in andere markten zoals de bouwindustrie zijn stappen gezet in het vinden van kansrijke toepassingen.

De Kaumera Coöperatie

Deze nieuwe samenwerking brengt extra inzet voor de ontwikkeling van Kaumera. Bij een innovatie als deze is veel onderzoek nodig. Door hun expertise en middelen samen te brengen, kunnen de waterschappen meer onderzoek doen en kennis delen. Zo versnellen zij de productontwikkeling die de markt nodig heeft. De deelnemers aan de coöperatie nemen samen beslissingen over de productie en over de strategie voor de ontwikkeling van Kaumera.

De volgende vier waterschappen vormen de coöperatie:

  • Hoogheemraadschap de Stichtste Rijnlanden
  • Waterschap Limburg
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Waterschap Rijn en IJssel

De waterschappen kiezen voor deze vorm van samenwerking omdat zij een grote bijdrage willen leveren aan de doelstelling van het Rijk om in 2050 in ons land volledig circulair te zijn. Daarom zetten zij zich samen met partners volop in voor onderzoek, productie en afzet van Kaumera.

De coöperatie is van start gegaan met vier Nederlandse waterschappen. Voor andere waterschappen staat de mogelijkheid open om in de toekomst ook deel te nemen.

Kaumera Sales and Services BV

De nieuwe onderneming is voor 50% in handen van de coöperatie en voor 50% van Royal HaskoningDHV. Deze laatste is vanaf het begin één van de partners in de Kaumera samenwerking en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van de technologie.

Kaumera Sales and Services BV houdt zich bezig met marktbewerking en verkoop. Ook de regie op productontwikkeling op basis van marktvragen ligt bij de BV.

Het is een unieke samenwerking tussen de producerende waterschappen en een onderneming die expertise heeft in het vermarkten van innovatieve producten.

Ondersteuning door EU LIFE subsidie

Om het succes van Kaumera te ondersteunen, heeft het EU LIFE programma een nieuwe subsidie voor de komende 3 jaar gegeven. De subsidie heeft als doel het oprichten van de twee nieuwe organisaties, de verdere marktbenadering en productontwikkeling. Dit is de tweede LIFE subsidie van de EU. De eerste is in 2023 succesvol afgesloten. Deze had als hoofddoelstelling de productielocaties in Zutphen en Epe te realiseren.