Tijdens de 1e editie van Impact on the Beach in Scheveningen is de Inspirerende 40 van 2022 bekend gemaakt. Het onderzoek onder ruim 5.100 Nederlanders laat zien dat organisaties met een maatschappelijke missie het meest inspireren. 23 Van de organisaties uit de 40 zijn aan te merken als Impactorganisatie, waaronder nu ook musea en goede doelen. In de lijst met de 25 Ones2Watch geldt dat voor allemaal, terwijl ook nog eens 11 van die organisaties het B Corp Certificaat dragen. Nederland roept Too Good to Go voor het 4e jaar op rij uit tot de meest inspirerende organisatie.  Daarmee evenaart de organisatie het record van IKEA. Wageningen University & Research is de nummer 2, gevolgd door LEGO op positie 3.

De opkomst van impactorganisaties

Het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties is voor de 13e keer uitgevoerd in opdracht van adviesbureau Synergie. Al sinds 2015 is de opkomst van impactorganisaties duidelijk zichtbaar. Organisaties die werken aan een maatschappelijk ideaal en/of het oplossen van een maatschappelijk probleem, hebben de aandacht van Nederlanders. En het zijn zeker niet alleen organisaties die gestart zijn vanuit een ideaal. Ook steeds meer transitieorganisaties inspireren. De meer conventionele, economisch gedreven bedrijven verliezen terrein. Van de in totaal 135 onderzochte organisaties in het hoofdonderzoek, bungelen organisaties als Shell, Amazon, KLM, ABN AMRO en Zalando onderaan.

Windvaantje voor toekomstig succes

De Inspirerende 40 heeft zich bewezen als een ‘windvaantje’ voor toekomstig succes. Organisaties die het goed doen in de ‘40’ laten in de jaren daarna vaak een steile groeicurve zien. In eerdere jaren pikte het onderzoek organisaties zoals Triodos Bank, Tesla en Tony’s Chocolonely op voordat zij hun marktdoorbraak meemaakten. Voor een positie in de Top-40 dienen organisatie een ‘bekendheidsdrempel’* van 10% te behalen. De Ones2Watch zijn organisaties die wél inspireren, maar die drempel nog niet halen.

Pijlers van inspiratie

Inspirerende organisaties scoren goed op 4 pijlers die Nederlanders als inspirerend ervaren. De meest belangrijke daarvan is “visie op de wereld van morgen”, gevolgd door “innovatieve organisatie”, “prikkelende relatie” en “next level klantervaring”. Die laatste is niet alleen belangrijk, maar in zekere zin ook voorwaardelijk. Organisaties met een matige klantervaring (product, service, dienst), scoren over het algemeen ook lager op de 3 andere pijlers.

Onderzoek voor iedereen beschikbaar

De resultaten van de Inspirerende 40 zijn voor iedereen – zonder enige voorwaarde van adresgegevens of betaling – te vinden op www.inspirerende40.nl. Het onderzoek, het magazine en het event Impact on the Beach hebben als doel om de transitie naar Business (as a force) for Good te ondersteunen en versnellen.

* In het onderzoek wordt gevraagd naar de ervaring van respondenten met de organisatie. Bekendheid alleen van naam is onvoldoende om te responderen op een organisatie. Er kan dan ook gesproken worden van ‘ervaringsbereik’ of ‘ervaringsbekendheid’.