Ook in 2023 vinden Nederlanders Too Good To Go de meest Inspirerende organisatie. ‘Maatschappelijke bijdrage’ en ‘duurzaamheid’ zijn de twee meest belangrijke kenmerken van inspirerende organisaties. Nederlanders zijn wel steeds kritischer over de prestaties van organisaties op dat vlak. Ook willen steeds meer Nederlanders zelf impact maken in hun eigen werk. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau Synergie naar de organisaties die Nederlanders het meest inspireren.

Verandering is hard nodig en organisaties kunnen deze maken. Om de organisaties te vinden die aan deze verandering werken, moeten we volgens adviesbureau Synergie niet kijken naar de organisaties die domineren, maar naar de organisaties die inspireren. Om gamechangers te vinden, onderzoekt het bureau met onderzoekspartners Dynata en DataIM sinds 2011 welke organisaties als meest inspirerend worden gezien.

Voor het 5e jaar op rij wordt voedselverspillingsplatform Too Good To Go door Nederlanders als het meest inspirerend gezien. Too Good To Go is de eerste organisatie die dit lukt. De organisatie weet vooral te inspireren met haar duurzaamheid en de positieve maatschappelijke bijdrage. Daarbij geven mensen aan dat Too Good To Go hen anders laat denken en doen. Dat is precies de missie van het platform dat ernaar streeft om zoveel mogelijk mensen te bewegen om mee te werken aan het verminderen van voedselverspilling.

Verrassend is dat ASML binnenkomt op nummer twee. De organisatie is voor veel Nederlanders een maatschappelijk icoon voor innovatie. Fairtrade Original maakt de top drie compleet en inspireert vooral door haar missie (een leefbaar inkomen voor boeren en eerlijke handelsketens), samen met de openheid en eerlijkheid van de organisatie

Ook Lush, dat binnenkomt op de vierde plaats springt in het oog. De organisatie die alleen biologische ingrediënten voor haar cosmetische producten gebruikt en staat voor ethische en eerlijke business, wordt vooral gewaardeerd om de stijlvolle uitstraling en originaliteit. Rainforest Alliance en Swapfiets komen vanuit de Ones2Watch binnen in de Inspirerende 40. De Ones2Watch zijn organisaties die minstens even inspirerend zijn als de organisaties uit de Inspirerende 40, maar nog minder bekend. In het onderzoek wordt een bekendheidsdrempel van 10 procent aangehouden voor opname in de Inspirerende 40. Dit betreft het percentage mensen dat aangeeft een organisatie redelijk tot goed te kennen of er klant van te zijn (geweest).

De grootste stijgers van 2023 zijn: Nike (4,9%), Swapfiets (1,3%), Intratuin (0,9%), Oatly (0,7%) en Vinted (0,4%).

Organisaties die verdwenen uit de Inspirerende 40 zijn: Consumentenbond, Van Gogh Museum, Vandebron, EKOPlaza, Picnic, Rijksmuseum, Philips en Cortina.

Zelf impact maken, kritisch op organisaties

Mensen wegen de positieve bijdrage van een organisatie aan de samenleving steeds meer mee bij sollicitaties. Het percentage mensen dat aangeeft dit zeker mee te wegen of zelfs het belangrijkste kenmerk te vinden voor een toekomstige baan bedraagt nu 62%. Dit percentage groeide met 5,2 procent sinds 2020. Daar staat tegenover dat minder mensen geloven dat organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren of dat ook daadwerkelijk doen. Zo geeft in 2023 slechts 46,9 procent van de Nederlanders aan dat bedrijven een grote rol kunnen spelen bij de belangrijke vraagstukken zoals klimaatverandering, sociale cohesie en bijvoorbeeld armoede. In 2018 was dat nog 60,3 procent.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders werd in 2023 voor de 13e keer uitgevoerd. Adviesbureau Synergie is de initiatiefnemer en voert het onderzoek uit met panelspecialist Dynata en leverancier van onderzoekstechnologie DataIM. In het vooronderzoek (jaarlijkse herijking van de ‘pijlers van inspiratie’) waren 317 respondenten betrokken, in het hoofdonderzoek 5.829, landelijk representatief. Casestudies maken het onderzoek compleet.

Het onderzoek geeft zicht op de mate waarin Nederlanders organisaties inspirerend vinden. Het zijn de organisaties die ze graag volgen. De mate waarin een organisatie Nederlanders inspireert, draagt bij aan het (media-)bereik en de -betrokkenheid die deze organisaties krijgen, klantvoorkeur, aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en de inzet en effectiviteit van medewerkers. De inspiratiewaarde van een organisatie wordt bepaald op basis van vierpijlers (die voortkomen uit het vooronderzoek):

  • Visie op de wereld van morgen (28%). Levert een maatschappelijke bijdrage/werkt aan een betere wereld. Gaat duurzaam met de wereld om, is milieuvriendelijk. Heeft een duidelijke visie (op de wereld van morgen), werkt doordacht en is betekenisvol. Is eerlijk, authentiek en open.
  • Innovatieve organisatie met een duidelijk plan (23%). Is innovatief/grensverleggend. Is toonaangevend en trendsettend. Laat duidelijk zien waaraan men werkt en hoe.
  • Next-level oplossingen (24%). Heeft producten en/of diensten die écht iets oplossen.Heeft kwalitatief goede producten en/of diensten en is stijlvol/ziet er aantrekkelijk uit.
  • Gelijkwaardige relatie (24%). Brengt op nieuwe ideeën/laat anders kijken of doen. Is origineel/verrassend en creatief. Is verbindend, staat open en doet het samen met de klant en markt.

Alles over de Inspirerende 40: www.inspirerende40.nl