Het Impact Report 2016 toont aan dat boeren positieve resultaten ondervinden van UTZ certificering in hun dagelijks leven. Het programma draagt bij aan een hoger inkomen, betere kwaliteit van gewassen, stabiele toegang tot de markt, betere arbeidsomstandigheden, schoner water en implementatie van effectieve maatregelen om de bodem te beschermen. Deze belangrijkste inzichten op sociaal, economisch en ecologisch gebied zijn het resultaat van eigen monitoringsdata en een analyse van verschillende onafhankelijke studies naar de impact van UTZ. 

Het rapport toont het bereik en de omvang van het UTZ-programma tussen 2009 en 2014 en onderzoekt duurzaamheidstrends in een aantal van de belangrijkste koffie, cacao en thee producerende landen. “Inzicht krijgen in het effect van het UTZ programma is essentieel voor de verbetering van onze standaard en zorgt ervoor dat we onze aanpak kunnen optimaliseren. Op deze manier kunnen we een zo essentieel en groot mogelijk verschil maken voor boeren, hun families en het milieu”, zegt Han de Groot, directeur van UTZ. 

Ø  Het UTZ programma is aantrekkelijk voor boeren

Het is van fundamenteel belang dat het UTZ programma daadwerkelijk een positief effect heeft op de leefomstandigheden van boeren. Positieve resultaten die door de boeren worden genoemd zijn een hogere productiviteit en een hoger inkomen. Ook toename van het aantal gecertificeerde boeren van nagenoeg 100.000 in 2009 naar meer dan een half miljoen boeren in 2014 toont aan dat de effecten van het programma zeer positief zijn. Een studie onder UTZ-gecertificeerde koffieboeren in Brazilië toont aan dat 90% van de boeren tevreden is met het programma.

Ø  UTZ faciliteert investeringen in duurzame productie

De enorme stijging in verkoop van UTZ gecertificeerde koffie, cacao en thee bevestigt de groeiende interesse van de markt in duurzaam geproduceerde grondstoffen. Tussen 2009 en 2014 steeg de verkoop van gecertificeerde koffie met bijna 90% naar meer dan 250.000 ton, en thee met 55% naar meer dan 4.500 ton. Het cacaoprogramma is sinds de start in 2009 uitgegroeid tot het grootste programma voor duurzame cacao ter wereld – met een verkoop van meer dan 400.000 ton in 2014. Dit toont aan dat zowel de industrie als de consument steeds meer bereid is te investeren in duurzame productie. De enorme groei van het cacao programma is ook te danken aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse cacaosector: in 2010 hebben de industrie, maatschappelijke organisaties en de overheid een intentieverklaring getekend om te komen tot een 100% gegarandeerd duurzame cacaoconsumptie in 2025.

Ø  UTZ heeft een positieve effect op boeren, arbeiders, hun families en het milieu

50% van de boeren in Ivoorkust geeft aan dat hun inkomen is gestegen sinds ze UTZ gecertificeerd zijn. Het inkomen van deze boeren is zelfs 16% hoger dan dat van niet-gecertificeerde boeren. Daarnaast zijn in Ghana grote stappen gezet op het gebied van uitbanning van kinderarbeid: sinds Ghanese boeren deelnemen aan het UTZ programma gaan veel meer kinderen naar school. In Colombia is de duurzame milieu-index aanzienlijk verbeterd als gevolg van recycling, betere toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en verbeterde maatregelen ter bescherming van de bodem: belangrijke onderdelen van de UTZ Code.

Zoals gezegd zijn monitoring en evaluatie van cruciaal belang voor de structurele verbetering van de UTZ-standaard en worden deze resultaten gebruikt om het programma continu te blijven verbeteren.Terwijl certificering veel positieve veranderingen heeft gebracht voor boeren en hun werknemers, blijven er uitdagingen bestaan die niet opgelost kunnen worden door certificering alleen. Kwesties als kinderarbeid, lage lonen en klimaatverandering vereisen betrokkenheid van de volledige sector. Daarom zal UTZ zich de komende jaren niet alleen richten op certificering, maar ook de samenwerking opzoeken met overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om deze kwesties aan te pakken. Alleen op deze manier kan UTZ zorgen voor structurele en duurzame verandering voor een groeiend aantal boeren, producenten, arbeiders en hun gezinnen.

Het volledige Impact Report is te vinden op: http://utz.org/impactreport/