Vandaag publiceert VodafoneZiggo haar eerste Integrated Annual Report. De hernieuwde strategie van het bedrijf, gericht op de best mogelijke klantervaring, staat centraal. VodafoneZiggo’s ambities op het gebied van klimaat, (digitale) sociale inclusie en governance zijn stevig verankerd in de strategie. Daarmee zet VodafoneZiggo een belangrijke stap richting de toekomstige Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

VodafoneZiggo maakt in haar Integrated Report over 2022 naast financiële resultaten de impact op mens en milieu uitgebreid inzichtelijk. Dit markeert een belangrijke stap ter voorbereiding op de Europese richtlijn CSRD, die bedrijven vanaf het boekjaar 2024 verplicht om gedetailleerder te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Voortgang duurzame doelen

VodafoneZiggo toont in het Integrated Report de voortgang van haar maatschappelijke- en duurzaamheidsambities. Het bedrijf heeft als doelstelling om haar CO2-uitstoot in 2025 met 50% te hebben verminderd ten opzichte van 2018. De CO2-uitstoot is reeds met 30% gedaald.

Om dit doel te bereiken neemt VodafoneZiggo maatregelen om de efficiëntie van het netwerk te vergroten. Met resultaat: ondanks het stijgende datagebruik op het netwerk in 2022, blijft het elektriciteitsgebruik dalen. Daarnaast beperkt het bedrijf de CO2-uitstoot van medewerkers door de inzet van elektrische voertuigen, zoals e-steps, voor hun monteurs. Ten slotte vermindert VodafoneZiggo het energiegebruik van klanten met behulp van energiezuinige producten en diensten. De nieuwe Mediabox Next Mini is met een stroomverbruik van tussen de 2,5 en 5 watt maar liefst 90% energiezuiniger dan zijn voorganger. Bovendien zorgen Internet of Things-oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en betere klantervaring.

Samenleving vooruithelpen

VodafoneZiggo heeft als doel om twee miljoen mensen in de samenleving vooruit te helpen in de periode 2020 tot 2025. Afgelopen jaar bereikte VodafoneZiggo met haar programma’s meer dan 200.000 mensen, waarmee tot op heden 28% van de ambitie is bereikt.

Van een speciaal ontwikkeld lesprogramma om jongeren veilig online te laten zijn, tot aan het opzetten van mobiele noodnetwerken in grensgebieden rond Oekraïne. “Terwijl onze technologie werelden vergroot en afstanden verkleint, werken we er hard aan dat niemand achterblijft”, aldus Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo.

Het Integrated Report over 2022 van VodafoneZiggo hier online beschikbaar.