Deze week starten de HVA (Hogeschool van Amsterdam) en UVA (Universiteit van Amsterdam) met de uitvoer van een scherp plan om afval te verminderen en het restafval te scheiden in 4 aparte afvalstromen, om dat vervolgens te hergebruiken als nieuwe grondstof. Na grondig en uitgebreid onderzoek in 2021 over de visie en doelen met betrekking tot het verminderen van afval en de waarde van grondstoffen, gaan HVA en UVA flink meer bijdragen aan de circulaire economie. Samen met Seenons – het techplatform dat bedrijven helpt naar zero waste door afvalstromen te koppelen aan duurzame logistieke dienstverleners en verwerkers – gaan de circa 90.000 medewerkers en studenten van de hogeschool en universiteit op weg naar twee ambitieuze doelen: 33% afvalreductie en 70% afvalrecycling in 2026.

Uit het grondstoffenonderzoek blijkt dat er op het gebied van afval scheiden en verwerken een hoop winst te behalen valt. Van het totaal van 1.647.000 kilo afval werd 11% gerecycled (2021*). Oftewel, er belandt veel afval op één hoop dat vervolgens wordt verbrand. Vanuit dit inzicht is er een visieplan ‘Van afval naar grondstof’ opgesteld**. Binnen dit plan vormen twee scherpe doelen de leidraad:

  • 33% afvalreductie in 2026 door inkoopkeuzes en herbruikbare verpakkingen. Dat is circa 540.000 kilo minder afval.
  • 70% afvalrecycling van het resterende afval in 2026 tot grondstoffen voor nieuwe producten (dit was 11% in 2021*).

Aan de bak

De aanpak van het nieuwe afvalbeleid bestaat uit het reduceren, scheiden en met name het gescheiden verwerken van het afval. In de zomervakantie werden de eerste maatregelen zichtbaar. In alle gebouwen zijn naar schatting 20.000 kleine prullen- en papierbakken verdwenen. Hiervoor zijn 800 afvalstations in de plaats gekomen, waar het afval gescheiden wordt in vier verschillende stromen: GFT; bekers + eetservies; PMD + restafval; papier. Dit gebeurt voortaan zoveel mogelijk zonder plastic afvalzakken. Dat betekent dat HvA en UvA streven naar 75% minder gebruik van plastic afvalzakken. Voor medewerkers en studenten die zich afvragen waar hun oude prullenbak is, is er een verrassing. Beide organisaties hebben de daad bij het woord gevoegd en de weggehaalde prullen- en papierbakken gerecycled tot een nieuw product:

Kweekvijver van recycle-experts

De HVA en UVA zien de uitdaging van het ambitieuze afvalbeleid en pakken het om deze reden professioneel aan. ‘’Via een aanbestedingstraject vonden we in Seenons de juiste partner voor het gescheiden ophalen, verwerken en recyclen van ons afval. Met Seenons beginnen we op 1 september 2022 aan onze reis naar zero waste. Dat doen we via steeds minder afval, minder restafval en steeds meer recycling. Dit lukt niet zonder onze medewerkers, studenten, bezoekers en externen. Aan iedereen vragen we om hun afval zorgvuldig te scheiden én om de waarde in te zien van afval. Niet als iets dat je snel kwijt moet, maar als grondstof voor nieuwe producten. Tot en met december ondersteunen we deze boodschappen via de interne campagne ‘Maak je afval bruikbaar’. Iedereen die meedoet en eind van het jaar slaagt voor de ‘toets’, kan zich daarna recycle-expert noemen. Een kleine investering in tijd, met een enorme impact op de toekomst,” aldus Bert Zwiep, directeur Facility Services HvA en UvA.

Medeoprichter en CEO van Seenons Joost Kamermans: ‘’Wij zijn enorm trots op deze samenwerking. Studenten zijn een belangrijke doelgroep als het aankomt op het bewust omgaan met moeder aarde voor volgende generaties. Daarnaast leren ze snel en staan ze open voor verandering. Met ons platform waarmee we de HVA en UVA koppelen aan logistieke partners en verwerkers, streven we ernaar om in 2026 de ambitieuze recycle-doelen te halen. Heel mooi dat de HvA en UvA hun afval terugzien in nieuwe producten. Zoals fruit geteeld op compost uit GFT-afval en nieuw papier voor in de printers. Dat is waar we het voor doen: organisaties op weg helpen naar zero waste en samen toewerken naar een afvalvrije wereld.’’

*Note: Door de COVID-periode was er tijdens de onderzoeksfase minder afval.
Deze cijfers zijn mede gebaseerd op ervaringen in 2016.
**Bron: Intern visiedocument ‘Van afval naar grondstof’, Mei 2021