Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ervoor gekozen om het afvaltransport op 475 locaties in Nederland efficiënt, transparant en duurzaam in te richten. Tech-platform Seenons is de officiële partij die deze positieve impact gaat bewerkstelligen. Het gaat om het herinrichten van het bedrijfsafval van diverse invloedrijke Rijksoverheid organisaties, zoals de Gemeente Amsterdam, de Dienst Koninklijk Huis en de Sociale Verzekeringsbank. Het doel van de samenwerking is om in eerste instantie samen met Seenons op weg te gaan naar duurzaam afvaltransport. In de loop van de 6-jarige samenwerking wordt er uiteindelijk gezorgd voor een circulair gebruik van grondstoffen, die nu nog veelal verloren gaan als bedrijfsafval.

Op dit moment belandt het afval van de verschillende Rijksoverheid locaties vaak in de handen van één en dezelfde logistieke partij die het vervoert én verwerkt. Er is weinig tot geen inzicht in waar het afval terecht komt en wordt veelal verwerkt als restafval. Naast dat het transport en de verwerking een negatieve impact op het milieu heeft, gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dit is per 1 januari 2023 veranderd.

De Rijksoverheid heeft voor Seenons gekozen om de logistiek van de meeste afvalstromen duurzaam in te richten. Seenons is als belangrijke tech-speler in de afvalindustrie in staat om de overheid op weg te helpen naar een aanzienlijk lagere milieu impact. Op alle 475 locaties, passend bij de aangesloten organisaties, wordt de afvallogistiek zo ingericht dat het bedrijfsafval via het Seenons platform per afvalstroom gekoppeld wordt aan een efficiënte en duurzame vervoerder. De Rijksoverheid zorgt er zelf voor dat de gescheiden afvalstromen bij de meest passende verwerker terecht komt. Op deze manier wordt het bedrijfsafval circulair getransformeerd.

‘’We staan aan het begin van een hele waardevolle, langdurige samenwerking met de Rijksoverheid en zullen gaandeweg samen verbeteren en groeien richting een compleet duurzame afvalverwerking. Zo ligt er bijvoorbeeld nu nog een uitdaging in het zo efficiënt mogelijk laten verwerken van de vele afvalstromen, nadat deze door de verschillende vervoerders zijn opgehaald. Dit komt o.a. door de specifieke locaties door heel Nederland waar de verwerkers gevestigd zijn (denk aan het rijden van zo min mogelijk kilometers). Op elk vlak willen we zo transparant mogelijk bewegen en inzichtelijk maken waar het afval vandaan, en terecht komt. We kijken met het hele team enorm uit om samen met al deze locaties een duurzame impact te maken op een aanzienlijk niveau. Het zou natuurlijk te gek zijn als we hiermee meerdere organisaties inspireren om de afvallogistiek en verwerking duurzaam in te gaan richten, op weg naar circulaire afvalverwerking,’’ aldus CEO en co-founder Seenons, Joost Kamermans.

Maurice Goudsmith, Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat: “De keuze om met Seenons in zee te gaan hebben we zeer zorgvuldig gemaakt. Het herinrichten van onze afvallogistiek en verwerking is een belangrijk onderdeel van onze overkoepelende duurzaamheidsdoelen. We kunnen hier aanzienlijke impact mee maken. Naast de tech-expertise dat Seenons ons biedt om elke locatie, elke afvalstroom te koppelen aan de juiste vervoerder, kunnen ze ons ook inzicht geven in de milieu-impact op dit gebied. Uiteindelijk kan hun technische expertise ons ook helpen aan het koppelen aan de juiste verwerkers. Overkoepelend kunnen we met deze verandering het bedrijfsproces efficiënter besturen en zo aan de voorkant slimmer inkopen. Door aankopen en gebruik ontstaat immers afval. We kijken uit naar deze samenwerking en de weg die we gaan bewandelen richting onze duurzame doelen.”

Alle aangesloten organisaties: Autoriteit Consument & Markt (ACM), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst van het Koninklijk Huis (DKH), FMHaaglanden (FMH), Gemeente Amsterdam, Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND), Ministerie van Algemene Zaken (AZ), Ministerie van Financiën (inclusief Rijksacademie en DRZ), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (inclusief Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)), Openbaar Ministerie (OM), Raad van State,Raad voor de Rechtspraak, Rijkswaterstaat (RWS), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Tweede Kamer, Belastingdienst (BD), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)