Als onderdeel van de Sustainable Impact strategie, heeft HP Inc. vandaag een ambitieus doel aangekondigd om digitale gelijkheid te versnellen voor 150 miljoen mensen tegen 2030. Om dit doel te bereiken, kondigde het bedrijf de lancering aan van HP PATH (Partnership and Technology for Humanity), een innovatief acceleratorprogramma dat zal investeren in lokale initiatieven en partnerschappen om uitdagingen aan te pakken in achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en het creëren van economische kansen.

Deze aankondiging valt samen met de publicatie van HP’s 20e jaarlijkse Sustainable Impact Report, dat de vooruitgang toont die het bedrijf boekt binnen zijn kernpijlers Klimaatactie, Mensenrechten en Digitale gelijkheid. Het vloeit voort uit recente acties die het bedrijf heeft ondernomen om deze vooruitgang te versnellen, waaronder een aantal van de meest uitgebreide klimaatdoelstellingen van de sector, evenals agressieve stappen om diversiteit, gelijkheid en inclusie te bevorderen en de mensenrechten te respecteren in zijn hele ecosysteem.

“Onze Sustainable Impact-strategie helpt gemeenschappen te versterken en stimuleert tegelijkertijd innovatie en groei in ons hele bedrijf. Het creëren van technologie die leidt tot vooruitgang is altijd één van HP’s sterkste punten geweest, en we blijven onszelf verantwoordelijk houden voor het bereiken van de doelen die we hebben gesteld,” aldus Enrique Lores, President en CEO, HP Inc.

“Nu digitale technologie ieder aspect van ons leven transformeert, bestaat er een reëel gevaar dat er steeds meer mensen achterblijven. Dat mogen we niet laten gebeuren en HP zal zich inzetten om de digitale kloof te dichten die te veel mensen de toegang ontzegt tot onderwijs, banen en gezondheidszorg.” vervolgt Lores.

Digitale gelijkheid versnellen

De COVID-19 pandemie heeft de digitale kloof niet gecreëerd, maar zeker wel vergroot. De digitale ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest en zal alleen maar groter worden als we niet samenwerken aan oplossingen. Tijdens COVID-19 had volgens UNICEF één derde van de schoolgaande kinderen in de wereld, oftewel 463 miljoen leerlingen, geen toegang tot onderwijs op afstand. Naast onderwijs kan de digitale kloof de toegang tot moderne gezondheidszorg en concurrerende arbeidskansen in de weg staan wanneer de digitale transformatie steeds sneller gaat. Bovendien hangt er een prijskaartje aan digitale gelijkheid: volgens PwC heeft de Nederlandse Economie in 2019 bijna 7 miljard euro misgelopen door een gebrek aan technische en digitale kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft bij bijna 40 procent van de Nederlandse bedrijven een gebrek aan gespecialiseerd personeel negatieve invloed op de omzet gehad.

HP is van mening dat digitale gelijkheid een mensenrecht is en heeft geïnvesteerd in HP LIFE, een gratis opleidingsprogramma voor IT- en bedrijfsvaardigheden dat wordt aangeboden door de HP Foundation, en partnerschappen met organisaties als UN WomenGirl RisingMIT Solve en NABU, om deze uitdaging aan te gaan.

In het verlengde van deze inspanningen verplicht HP zich tot het ontwikkelen, lanceren en beheren van een ‘digital equity accelerator’, die tegen 2030 de digitale gelijkheid van gemeenschappen zonder rechten moet ondersteunen door innovatieve oplossingen en diensten te activeren voor 150 miljoen mensen.

HP is van mening dat echte digitale gelijkheid vier kernelementen vereist: hardware (bv. laptop of printer); connectiviteit (bv. toegang tot internet); kwalitatieve, relevante inhoud (bv. leermateriaal); en digitale geletterdheid (bv. vaardigheden om de technologie te gebruiken). Het werk van HP zal zich richten op vier specifieke gemeenschappen die het meest te maken hebben met een digitale kloof:

 • Vrouwen en meisjes;
 • Mensen met een handicap (waaronder ouder wordende bevolkingsgroepen);
 • Gekleurde/gemarginaliseerde gemeenschappen;
 • Leerkrachten en praktijkmensen – om hun respectieve beperkingen en kansen op het gebied van digitale inclusie aan te pakken.

Deze focus zal bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, met name op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen

Introductie van HP PATH (Partnership and Technology for Humanity)

HP’s Partnership and Technology for Humanity zal de weg vrijmaken voor digitale gelijkheid in achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld, door middel van partnerschappen, activering, innovatie, samenwerkingsverbanden en directe communicatie met lokale leiders.

De eerste fase van PATH zal gericht zijn op het organiseren van gesprekken met gemeenschappen over de hele wereld om beter te begrijpen wat de onderliggende oorzaken zijn en welke middelen en ondersteuning nodig zijn om samen verandering teweeg te brengen. Dit wordt meegenomen naar HP’s productinnovatie, partnerschappen en versnelling van effectieve oplossingen. Als onderdeel van deze flagship accelerator zal HP ook een fonds activeren dat gebundelde, op maat gemaakte oplossingen biedt. HP zal doorgaan met het ontwikkelen van transformatieve innovatie in HP-producten en diensten om digitale gelijkheid te versnellen en zich tegelijkertijd te richten op het doel van het bedrijf om betere leerresultaten te realiseren voor 100 miljoen mensen in 2025.

2020 Sustainable Impact Report

HP Sustainable Impact helpt het bedrijf uit te groeien tot ’s werelds meest duurzame en rechtvaardige technologiebedrijf. Dit werk is essentieel voor de duurzaamheid van de planeet en de samenleving, en het is een steeds belangrijkere drijfveer voor aankoopbeslissingen van klanten, die in 2020 voor het tweede achtereenvolgende jaar meer dan 1 miljard dollar aan omzet binnenhaalden.

Sinds HP in 2001 voor het eerst een milieu- en sociale rapportage publiceerde, heeft het bedrijf zich consequent ingezet voor verantwoording en transparantie. In het verslag van dit jaar schetst HP de vooruitgang die in 2020 is geboekt en de verbeteringen die nog nodig zijn – hieronder vindt u de hoogtepunten en het volledige verslag vindt u hier.

Klimaatactie:

 • Verlaging van HP’s mondiale CO2-voetafdruk (4%) en van de intensiteit van broeikasgasemissies door productgebruik (33%), toename van gerecycled plastic in de hele portefeuille (tot 11%) en minder plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik (19%).
 • Behoud van 100% ontbossing voor HP-papier en meer dan 99% ontbossing voor op papier gebaseerde productverpakkingen.
 • Lancering van ’s werelds meest duurzame pc-portfolio, het meest uitgebreide koolstofneutrale Managed Print Service-aanbod ter wereld en meer dan 50 producten die gedeeltelijk zijn gemaakt van uit de oceaan afkomstig plastic, waaronder de HP Elite, Pro, Z, Chromebook Enterprise en Pavilion – ’s werelds eerste consumentennotebook met plastic afkomstig uit de oceaan.

Mensenrechten:

 • Oprichting van een Racial Equality and Social Justice Task Force om volledige doelstellingen te formuleren ter bestrijding van systemisch racisme en ongelijkheid; organisatie van een reeks bijeenkomsten om nieuwe denkwijzen te verkennen, begrip, discussie en pleitbezorging aan te moedigen.
 • Vorig jaar beloofde HP het aantal zwarte en Afro-Amerikaanse leidinggevenden binnen het bedrijf tegen 2025 te verdubbelen. HP boekt vooruitgang: het aantal zwarte en Afro-Amerikaanse leidinggevenden is tot nu toe met 50% gestegen.
 • Een gestage toename van vrouwelijke leidinggevenden (32% in 2020; 31% in 2019 en 2018) en vrouwen in wereldwijde functies (57% in 2020; 55% in 2019 en 2018); voor het tweede jaar op rij was meer dan 60% van de Amerikaanse nieuwe medewerkers afkomstig uit ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, Amerikaanse etnische groepen, mensen met een handicap en militaire veteranen.

Digitale gelijkheid/COVID-19 community steun:

 • Deze steun stimuleerde initiatieven om online leren te ondersteunen en digitale gelijkheid te bevorderen te midden van de wereldwijde sluiting van scholen. Dit zorgde ervoor dat het bedrijf halverwege richting het doel kwam van betere leerresultaten mogelijk maken voor 100 miljoen mensen tegen 2025 – inclusief een toename van 210% in inschrijvingen voor HP LIFE.
 • Hulp en steun geboden aan de slachtoffers van COVID-19, waaronder het mobiliseren van het 3D-printnetwerk om meer dan 5 miljoen essentiële benodigdheden te ontwikkelen en te leveren aan gezondheidswerkers, het doneren van meer dan $13 miljoen aan producten via HP’s community giving-programma en het verstrekken van $3 miljoen aan subsidies van de HP Foundation.

Introductie Sustainable Bond Framework

Deze week kondigde HP ook de publicatie van zijn Sustainable Bond Framework aan, een kader dat moet helpen bij het informeren en sturen van investeringen in projecten die volgens HP bijdragen aan het behalen van doelstellingen en aan een koolstofarme, eerlijke, rechtvaardige en duurzame economie en samenleving. Daarnaast kondigde het de prijsstelling aan van zijn eerste duurzaamheidsobligaties. Deze obligaties zijn bedoeld om beleggers in staat te stellen samen met HP belangrijke economische, sociale en duurzaamheidskwesties aan te pakken. Meer informatie vindt u hier.

HP beseft dat het voor de verwezenlijking van de ambitieuze 2030-doelstellingen de steun van werknemers, leveranciers, verkopers en partners nodig heeft. Daarom heeft HP een uitgebreid netwerk in het leven geroepen om zijn Sustainable Impact-strategie uit te breiden, door HP’s werknemers in staat te stellen hun eigen Sustainable Impact-doelen te stellen .Daarnaast heeft HP een uniek HP Amplify Impact™-partnerprogramma opgezet dat partners in staat stelt betekenisvolle veranderingen teweeg te brengen in de wereldwijde IT-sector.