Het Nationaal Sustainability Congres werd 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd op 11 mei 2000. Het is daarmee het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld. Dit jaar wordt op 17 november een speciale 20ste jubileumeditie georganiseerd met onder meer Paul Polman (ex CEO Unilever) als keynote spreker.

Initiatiefnemer Folkert van der Molen: “Eind jaren ’90 kwam duurzaam of maatschappelijk ondernemen (MVO) als thema op de agenda. Het was een zoektocht naar wat het thema allemaal omvat en hoe je er vorm aan kan geven als bedrijf in samenspraak met de belanghebbenden (stakeholders). Om een platform te bieden voor discussie en kennisuitwisseling heb ik vanuit de toenmalige Adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV, samen met congresbureau CKC, het congres opgericht.”

De eerste zeven edities waren gericht op bedrijven en hun stakeholders. Inhoudelijk kwamen allerlei thema’s en onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven aan de orde. Een van de hoogtepunten was een keynote lezing van wijlen Ray Anderson, oprichter van Interface in de VS. Hij transformeerde deze Amerikaanse beursgenoteerde onderneming naar een van de meest duurzame ondernemingen ter wereld. Ook werden in het programma uitstapjes gemaakt naar de VS, China en India om ook te leren van aanpakken en ontwikkelingen uit het buitenland.

Met de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore in 2007 brak duurzaamheid als onderwerp breed door in de samenleving. Het congres werd vanaf de 8ste editie opgeschaald naar een breed jaarlijks duurzaamheidscongres voor een bredere doelgroep. Thema’s als klimaat en energie, duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit kwamen daarmee ook in het congresprogramma. Het congres groeide daarmee door naar het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres met op het hoogtepunt zo’n 800 deelnemers. Verschillende grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag boden het congres plaats in hun grootste congreslocatie waarbij de betreffende burgemeester het congres opende.

Het congres heeft een rijke historie en vele inspirerende sprekers op het podium gehad waaronder diverse CEO’s van grote ondernemingen, bewindsvoerders, innovators en directeuren van NGO’s. Ook kregen diverse jonge sprekers het podium om hun kritische blik en toekomstvisies te delen.

Met de komende 20ste editie op de agenda is het congres nog steeds het jaarlijkse ‘ijkpunt’ op weg naar een duurzaam Nederland! De organisatoren, adviesbureau Sustainalize en CKC, zien de aandacht voor en het belang van duurzaamheid alleen maar toenemen in deze crisistijd. Er resteren nog 10 jaar om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in 2030 te behalen. Dit is dan ook het thema van het congres dit jaar. We bespreken hoe deze belangrijke doelen behaald zouden kunnen worden. We staan stil bij de ‘lessons learned’ en kijken naar de toekomst.

Voor meer informatie: www.sustainability-congres.nl