Gisteren (10 mei) vond in Zeist het 1e Nationaal Sustainability Congres, Platform voor duurzaam ondernemen, plaats. Het congres mag een succes worden genoemd. Inspirerende toespraken, goede sprekers, veel informatie en een volle zaal. Reden voor dagblad Trouw om hieraan in de editie van vandaag uitgebreid aandacht te schenken. Tevens reden om dit initiatief voort te zetten. Op 13 maart 2001 is daarom het 2e Nationaal Sustainability Congres gepland!

De kersverse hoogleraar duurzaam ondernemen van Universiteit Nyenrode was dagvoorzitter en hield een boeiende rede over de ontwikkelingen en vooral de kansen die duurzaam ondernemen biedt.

Staatssecretaris Ybema hield de openingstoespraak. Hij gaf aan dat bedrijven er niet meer omheen kunnen om duurzaam te gaan ondernemen. De overheid denkt na over haar rol hierin en heeft de SER om advies gevraagd.

John Bergs, manager duurzaam ondernemen van DHV, presenteerde in zijn lezing een instrument waarmee een bedrijf beoordeeld kan worden hoever het is op de weg naar duurzaamheid. Dit instrument is door DHV in samenwerking met Universiteit Nyenrode en adviesbureau Good Company ontwikkeld.

De heer Guus van der Kamp, directeur van SNS Asset Management, gaf zijn visie over duurzaamheid in de financiele sector. Sterk groeiende aandacht vooor duurzaam beleggen (ook bij pensioenfondsen en andere institutionele beleggers) en goede resultaten dragen bij aan een verduurzaming van deze sector en positieve stimulansen richting het bedrijfsleven.

De heer Vissers, manager externe betrekkingen van Randstad, behandelde de personeelsaspecten (People) en gaf diverse voorbeelden hoe een onderneming hierin duurzaam kan handelen. Onder meer door samen met andere partijen het probleem rond stedelijke vernieuwing aan te pakken.

De corporate milieumanager van Philips, dhr. Henk de Bruin, gaf een zeer interessant beeld hoe Philips van achterblijver naar koploper op het gebied van duurzaamheid wil komen en welke resultaten reeds bereikt zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Stork, Aad Veenman, gaf een beeld van de totstandkoming van de gedragscode van Stork en de betekenis hiervan.

Ten slotte presenteerde de directeur van Stichting Natuur en Milieu, dhr. Ad van den Biggelaar, de “Bedrijfsagenda voor de 21e eeuw”. Zie hiervoor het afzonderlijke persbericht.

Al met al een zeer enerverend congres. Er zal nog een boekje verschijnen over de lezingen.

Naar het artikel in Trouw