De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat grote Europese bedrijven vanaf 2024/2025 rapporteren over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Voor veel organisaties is dit een nieuwe uitdaging, aangezien informatiesystemen vaak nog niet op duurzaamheidsdoelen zijn afgestemd. Om bedrijven te inspireren en te begeleiden, deelt Sdu in deze blogserie de verhalen van verschillende bedrijven over hun aanpak. Met in deze blog het verhaal van Maarten Bánki, Manager Sustainable Development bij Royal FloraHolland. 

Royal FloraHolland is een zeer grote speler in de internationale sierteelt, die duurzaamheid (ESG) hoog in het vaandel heeft staan, niet omdat dit ‘zo hoort’ tegenwoordig, maar omdat duurzaamheid alles te maken heeft met voortbestaan op de lange termijn, de continuïteit van coöperatie en bedrijf, de kwekerij overnemen van de vorige generatie en weer doorgeven aan de volgende generatie volgens het goede rentmeesterschap.

Verreweg de meeste kwekers zijn, denken en werken duurzaam. Er is geen een kweker die ‘zomaar’ te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of ‘zomaar’ water verspilt. Zuinig omgaan met de natuur en natuurlijke hulpbronnen zit diep ingebakken en bovendien duurzaamheid gaat ook over geld.

De uitdaging van Royal FloraHolland

Wij willen graag voorkomen dat zaken ons overkomen. Als we dus duidelijke trends in de markt zien, of ontwikkelingen op ons af zien komen, zorgen we dat we er proactief mee aan de slag gaan. Zo hebben wij CSRD ook tijdig en serieus aangepakt. We willen als organisatie het liefst zelf grip houden op hoe we met deze ontwikkelingen in de toekomst omgaan voordat iemand ons zegt hoe we dat moeten doen Het is overigens goed dat we tijdig zijn begonnen, want het is best groot en ingewikkeld wat er op ons afkomt met CSRD.

Duurzaamheidsthema’s staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het is daarmee niet de vraag óf een sector of individueel bedrijf daarop in moet spelen, maar hóe en in welk tempo. Duurzaamheid is een investering voor nu en later, in maatschappij, milieu en toekomst. Ook voor onze sector. Vanaf de tuin tot in de vaas bij de consument. Daarom zijn wij hier al jaren mee bezig.

De laatste jaren zijn we met de kwekers bezig om meer transparant te zijn over de manier van produceren d.m.v. de certificaten gekoppeld aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI2025). De retail vraagt om duurzame gecertificeerde producten en ook de groothandel en bloemisten vragen er in toenemende mate om. Transparant zijn over duurzaamheid wordt ‘het nieuwe normaal’. Helaas ziet nog niet iedereen dat al in dezelfde mate. Dit zijn vrij uitdagende trajecten, omdat sommige kwekers, vaak meer kleinschalige, nog moeite hebben met certificering. Veelal vanwege de investering en/of de administratieve last. Maar ook omdat ze de noodzaak nog niet inzien, omdat hun kopers er nog niet om vragen Terwijl het juist nu al kansen zijn om je te onderscheiden en kopers aan je te binden.

Ook CSRD vereist die openheid en dan gaat het niet alleen om de bedrijven die zelf CSRD-plichtig zijn. Ook de bedrijven die aan CSRD-plichtige bedrijven leveren, moeten steeds transparanter zijn over hun manier van produceren.  Steeds vaker wil men door de keten heen een goed beeld hebben van milieu-impact van bloemen en planten. Daarom wordt er – naast certificering – nu ook gewerkt aan een footprint methodiek, die door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, op basis waarvan kwekers te zijner tijd hun productfootprint kunnen berekenen, om zich te kunnen benchmarken aan andere kwekers, om kopers te ondersteunen in hun aankoopbesluiten en om impact berekeningen te kunnen maken om zich mee te kunnen onderscheiden.

Ook de veranderingen op het vlak van verpakkingen die vanuit de EU worden aangekondigd vanaf 2030, bijvoorbeeld over hergebruik, recycling en het gebruik van een verplicht percentage recyclaat lijken nog ver weg. Maar de tijd vliegt en dus is het belangrijk hier vroegtijdig over na te denken en nu al de juiste keuzes te maken en er transparant over te zijn. Wij zijn hierover nu al met onze kwekers in gesprek.

‘Belangrijke rol te vervullen’

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van de sector, de coöperatie, het bedrijf en de marktplaats. Bij RFH zeggen we ‘een groene toekomst kweken we samen’. Samen creëren we kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt. Duurzame productie, duurzame producten én duurzame dienstverlening, dat is en blijft de norm. Om ook op lange termijn succesvol te zijn en te blijven, zet RFH zich in om de coöperatie, het bedrijf en de sector duurzamer te maken. RFH is een belangrijke schakel in de internationale sierteeltketen. We voelen de verantwoordelijkheid om niet alleen het bedrijf en de coöperatie te verduurzamen, maar deze rol te spelen in de (internationale) sierteeltsector – waar dit kan en waar dit onze onderneming gegund wordt. Deze verduurzamingsrol kan RFH niet alleen vervullen, maar wel samen met kwekers, handelsbedrijven en andere sectorpartijen.

Start CSRD rapportage

Vanaf 2025 moeten we rapporteren over de impact van onze activiteiten voor mens en milieu. We gaan in het jaarverslag over 2022 al een deel op basis van de CSRD vereisten rapporteren. Waarom? CSRD is een groot, maar vriendelijk ‘veelkoppig monster’ dat op ons afkomt en het kost best veel tijd om zo’n monster te bedwingen. Dit is zo groot, veelomvattend en ingewikkeld dat elk jaar dat je wacht, je het daarna moeilijker hebt. Uitstellen levert je niks op. En door gewoon te beginnen, leer je veel. Het CSRD raamwerk geeft structuur en daardoor houvast. Als je met CSRD aan de gang gaat, blijkt dat best veel data en informatie al voorhanden is binnen de organisatie. CSRD dwingt je dus ook om binnen de organisatie te integreren en samen te werken. RFH zal in het jaarverslag over 2022 al invulling geven aan ongeveer 56 van 82 Draft Disclosures van de CSRD. Je zou kunnen zeggen dat we het laaghangend fruit al kunnen rapporteren. Hele stukken kunnen we daarentegen ook nog niet rapporteren. We zijn transparant over wat we al doen en kunnen rapporteren. En we gaan hard aan de slag met de nog ontbrekende stukken. We weten waar de uitdaging zit.

  1. CSRD helpt ons ook
    Verbeterde transparantie op de duurzaamheidsthema’s die ertoe doen versterkt een goede reputatie. Hoe opener je bent, hoe meer je als betrouwbaar wordt gezien door leden en hun kopers en andere stakeholders
  2. CSRD helpt ons ook omdat het een goede kapstok biedt van mogelijk relevante ESG-onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn verplicht en verder gaat het erom dat we zelf en met onze stakeholders bepalen wat de materiele onderwerpen zijn, voor ons als coöperatie met een bedrijf. Dit is de materialiteitsanalyse. Vervolgens is het zaak om alles wat er nog moet gebeuren in de tijd te zetten en gewoon te beginnen.
  3. RFH heeft een two sided-platform Floriday, met aan de ene kant kwekers en aan de andere kant de handelsbedrijven die van de kwekers kopen. Ook duurzaamheid kan zorgen voor positieve netwerkeffecten; handelsbedrijven zijn gebaat bij kwalitatief goede, duurzame kwekers en kwekers zijn gebaat bij kopers die dat waarderen. Dan versterken kwekers en hun kopers elkaar en wordt het platform sterker en aantrekkelijker.
  4. Door de transparantie op duurzaamheid te combineren met digitale mogelijkheden kun je naast het in beeld brengen van de status quo ook mooie functionaliteit creëren waarmee je het platform Floriday kunt versterken. Nu al zijn op de veilingklokken de duurzaamheidscertificaten te zien en op het digitale platform Floriday kunnen kopers al filteren op duurzaamheidscertificaten.
  5. CSRD biedt kansen om anderen mee te nemen in onze duurzaamheidsinspanningen. De sierteelt, en dan met name de sierteelt onder glas, staat te boek als een sector met een hoog energieverbruik en daardoor hoge CO2-uitstoot. Het gaat er echter om hoe we samen de sierteelt zo duurzaam mogelijk kunnen maken. De sierteelt moet niet klakkeloos worden weg gezet als vervuilers, maar moet juist worden gezien als een branche die er alles aan doet om zo duurzaam mogelijk te zijn, o.a. door innovatie. Nu al zijn er hele mooie voorbeelden van kwekers die op duurzame wijze warmte en elektriciteit opwekken.

Uitdagingen rond CSRD

  1. De CSRD is nu nog vers, de inkt is nog niet helemaal droog. Daarom valt er ook nog veel te ontdekken. Hoe gaan straks de accountants op CSRD auditen? En wat betekent limited en reasonable assurance nu werkelijk in de praktijk? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de data en de informatie die daaruit wordt gedestilleerd? Is het verstandig een Internal Control Framework op te zetten voor het verzamelen, opslaan en publiceren van niet-financiële data? Wat zijn de toetsingscriteria exact en hoe ontwikkelen die zich in de komende jaren? En toch is het het beste gewoon te beginnen. Al doende leert men…
  2. Misschien wel de grootste uitdaging is het stellen van doelen. En dan met name op de middellange termijn; 2025 – 2030. Het is in mijn opvatting makkelijker om te roepen dat je als bedrijf in 2050 CO2 neutraal bent, dan om voor 2030 te zeggen dat de CO2 uitstoot met x% zal zijn afgenomen. Om daadwerkelijk in 2030 een substantiële stap te zetten moet je namelijk nu starten, nu de plannen maken en de middelen regelen. Voor ons is het Green House Gas-protocol key. We maken nu een klimaatplan om gecontroleerd stappen te zetten t.a.v. de CO2-uitstoot. We maken al mooie stappen, maar dit vraagt nog zeer serieuze inspanningen. RFH heeft veel vastgoed. Alleen Aalsmeer is al zo groot als Monaco.
  3. Data kwaliteit en data integriteit is belangrijk. Van data maak je informatie waarop beslissingen worden genomen en die wordt gebruikt om stakeholders te informeren. De data moeten dus goed, consistent en betrouwbaar zijn. We moeten dus veel zorgvuldiger omgaan met duurzaamheidsdata en met het omzetten van deze data naar informatie. Een Internal Control Framework hiervoor opzetten gaat helpen. Dan dwing je jezelf om datazaken goed te documenteren in processen, zodat het verifieerbaar wordt.

‘Duurzaamheid is van ons allemaal’

Ik ben er heel blij mee dat duurzaamheid echt onder de aandacht is van onze directie, het managementteam, de Raad van Commissarissen, Ledenraad en FloraHolland Product Commissies (FPC’s). Duurzaamheid is iets van ons allemaal.  Zo kreeg ik gisteren nog een mailtje van onze CFO. Hij vroeg me: “klopt dat getal wel” bij een van onze duurzaamheid kpi’s?  Dit bewijst dat het leeft. Duurzaamheid komt steeds meer in het kloppend hart van onze bedrijfsvoering.

Vervolgstappen

In de bedrijfsvoering van Royal Flora Holland willen we duurzaamheid nog meer onder de aandacht brengen. Alhoewel het al verbazend is met wat voor ideeën onze mensen nu al naar ons toekomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over medewerkers uit de logistieke distributie, die meedenken over de hoeveelheden afval op de werkvloer en hoe dat beter gescheiden kan worden ingezameld. Of de vraag stellen: Waarom doen we drie lagen plastic wrap foil om een kar, zijn twee lagen om een kar niet voldoende? Dit uiteraard om de berg plastic afval te verminderen. Of: De koelceldeur achter je sluiten om zo energie te besparen. Dit stimuleren we met een plaatje op de koelceldeur dat niet compleet  is als celdeur open is. Een idee van de mensen in de operatie zelf ook. Het gaat dus om alledaagse, praktische zaken. Die credits wil ik onze mensen in de operatie zeker geven in dit verhaal. Duurzaamheid is zeker niet alleen van afdeling duurzaamheid.

 

Wil jij ook een belangrijke rol spelen in de ESG-transformatie van jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de Cursus ESG Essentials op 15 juni 2023 bij CIRCL Amsterdam. Deze opleiding helpt je om ESG-strategieën te ontwikkelen en te implementeren en zo bij te dragen aan een duurzamere wereld. Meld je nu aan en ontdek de voordelen van ESG-prestaties voor jouw bedrijf.