In deze column gaat Maarten Bankí, manager Duurzame Ontwikkeling & Kwaliteit in op duurzaamheid. Voor Royal FloraHolland is duurzaamheid een belangrijk fundament. Wij zetten ons actief in voor verdere verduurzaming van onze coöperatie en willen hier een leidende rol in spelen. Maar wat verstaan wij precies onder duurzaamheid? En hoe zie je duurzaamheid terug in wat wij doen?

Duurzaamheid draait voor mij om het besef dat we de aarde niet hebben geërfd van onze voorouders, maar te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen. Het is nodig om ook de sierteelt te verduurzamen om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een groot deel van onze kwekers en kopers beseft dit gelukkig en daarmee weten zij ook dat telen en verhandelen anders moet. Vaak geven onze kwekers al samen met de volgende generatie invulling aan ‘dit anders doen’.

Toch was duurzaamheid lange tijd iets dat men deed omdat dit verwacht werd, zonder dat duurzaamheid echt volledig onderdeel was van de strategie en bedrijfsvoering. Ook bij Royal FloraHolland was dat lange tijd het geval. Zo’n vijf jaar geleden kwam daarin écht een omslag. We beseften steeds meer dat een betrouwbare en transparante marktplaats noodzaak is en dat duurzame ontwikkeling een wezenlijk onderdeel is van de coöperatie om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Consumenten vragen steeds vaker om aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie van ons platform en de herkomst en productiewijze is dan ook een absolute must voor de reputatie van de sector. Het is belangrijk dat kwekers via certificeren een vorm van zekerheid afgeven dat hun product duurzaam is geproduceerd. En hoewel we daarin mooie vooruitgang boeken, is er nog volop werk aan de winkel.”

Samen groener groeien, onze duurzame ambitie

Inmiddels is duurzaamheid niet meer weg te denken uit de strategie van Royal FloraHolland. Voor Royal FloraHolland is duurzaamheid een belangrijk fundament. Wij zetten ons actief in voor verdere verduurzaming van onze coöperatie en willen hier een leidende rol in spelen. Dat doen we bijvoorbeeld door duurzaamheid te stimuleren onder onze kwekers en in de sierteeltketen in het algemeen. Samen met kwekers en andere ketenpartijen werken we aan verduurzaming. En dat gaat verder dan certificering.

Onze duurzame ambitie ‘Samen groener groeien’ heeft drie pijlers:

  • Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats: we willen een veilig en transparant platform zijn.
  • Leefbare planeet: we willen onze impact op het milieu minimaliseren.
  • Bevlogen en vitale mensen: we willen mensen een gezonde en veilige werkplek en omgeving bieden, waar mensen tot hun recht komen, zodat we samen meer bereiken.

Duurzaamheid gaat verder dan groen alleen

Duurzaamheid in de brede betekenis van het woord gaat verder dan alleen groen en milieu. Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp, zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid van de mensen die werken bij Royal FloraHolland en bij de kwekers. Maar ook een veilig digitaal platform is cruciaal. Daarom investeren we als Royal Floraholland in een omgeving die bestand is tegen aanvallen van cybercriminelen en zijn wij één van de initiatiefnemers van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijk. Platformgebruikers en consumenten willen gewoon zeker weten en voelen dat het goed zit met (cyber)veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast vragen consumenten om meer transparantie in de keten en ook de wetgever stelt daaraan steeds meer eisen. Denk daarbij aan (Europese) wetgeving, zoals CSRD. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die grote ondernemingen verplicht om in hun duurzaamheidsrapportage te rapporteren over hun impact op mens en milieu. En ook daaruit blijkt dat duurzaamheid verder gaat dan energiegebruik, broeikasgasuitstoot, circulariteit en afvalmanagement. Ook vitale en betrokken medewerkers zijn van groot belang om het verschil te maken. Daarom willen we dat het aantrekkelijk en sociaal veilig is om bij Royal FloraHolland én in de sierteeltketen te werken. En werken we via onze duurzame ambitie ‘Samen groener groeien’ aan duurzaamheid voor morgen.

Duurzaam voor morgen

Duurzaamheid is een harde randvoorwaarde voor onze toekomst. Hier is nog veel werk te verzetten. Zowel voor Royal FloraHolland als voor kwekers die via ons platform handelen. Maar los van de uitdagingen, biedt duurzaamheid platformgebruikers ook kansen om samen met Royal FloraHolland op het gebied van milieu, mensen én organisatie het verschil te maken. Want verduurzaming kan ook netwerkeffecten in gang zetten. Het maakt ons platform aantrekkelijker voor duurzame ondernemers die graag gebruikmaken van ons platform om makkelijk te handelen, gebruik te maken van onze diensten op het gebied van passende logistiek en slim ondernemen. En het trekt ook jonge mensen aan die graag aan verduurzaming meewerken. Bij het verduurzamen maken we slim gebruik van digitalisering. We werken nu hard aan het goedgekeurd krijgen van de FloriPEFCR (Flori Product Environmental Footprint Category Rules). Met deze door de EU goedgekeurde set rekenregels voor de sierteelt kun je met erkende tools op termijn milieufootprints op productniveau berekenen. Maar daarover vertellen we je binnenkort graag meer!”

Deze column is eerder verschenen op de website van Royal FloraHolland