Metabolic, Impact Hub Amsterdam en Bankers without Boundaries werken samen in het Circular Innovation Collective (CIC) aan een nieuwe methode om een regeneratieve, circulaire economie mogelijk te maken. De methode wordt allereerst in de textielsector toegepast om bij te dragen aan de ambitie van de Metropoolregio Amsterdam,  70% circulair textiel  in 2030.

CIC wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam (Amsterdam Impact), Stichting DOEN en de Goldschmeding Foundation en wil zowel systeemverandering bewerkstelligen in de regionale textielsector, als bijdragen aan de creatie van nieuwe banen.

Ieder jaar gooien inwoners van Europa gemiddeld 11 kilo textiel weg; vooral kledingstukken die slechts zeven tot tien keer gedragen zijn. CIC is ervan overtuigd dat dit anders kan. In een regeneratief, circulair systeem is textiel ontworpen om zo lang mogelijk gebruikt te worden en behouden materialen hun waarde.

CIC doorloopt de innovatiemethode de komende twee jaar in een aantal stappen, die ook in andere steden, regio’s en industrieën ingezet kan worden. CIC kent vier stappen:

  • Identificatie van circulaire innovatiebehoeften
  • Acceleratie van hoogwaardige circulaire oplossingen die deze behoeften vervullen
  • Ontwikkeling van nieuwe vormen van impact financiering voor circulaire bedrijfsmodellen
  • Vergroten van de impact door replicatie en kennisdeling over de aanpak

Quotes van CIC oprichters:

Eva Gladek, oprichter en CEO van systems change agency Metabolic noemt het tekort aan financieringsmodellen voor circulaire oplossingen en dus het belang van het ontwikkelen van nieuwe financieringsmechanismen:

“CIC is voortgekomen uit Metabolics onderzoek Financing Circular Economy Innovation in the Netherlands. Dit onderzoek laat zien dat de circulaire economie ondergefinancierd is. Vooral jonge startups en bedrijven die werken aan reparatie, hergebruik en renovatie (refurbishment) vinden moeilijk passende financiering, terwijl deze activiteiten van essentieel belang zijn om grondstoffen efficiënter te gebruiken en voor werkgelegenheid te zorgen. Op dit moment wordt het gebrek aan financiering in Nederland geschat op EUR 360 miljoen – 1,7 miljard.

CIC is ontwikkeld om de barrières voor financiering in de circulaire economie te overbruggen. De circulaire bedrijven worden verbonden aan passende innovatieve impact financiering. Om de innovatieve bedrijven te helpen groeien is ondersteuning nodig die CIC biedt in de vorm van kennis, netwerk en de betrokkenen bij de innovatiebehoeftes in de transitie.”

Manon Klein, directeur Impact Hub Amsterdam, legt uit hoe de expertise en het netwerk van Impact Hub wordt ingezet om innovatieve circulaire oplossingen te vinden en versnellen.

“Met onze methoden en wereldwijde netwerk kunnen we de innovatieve bedrijven vinden die hoogwaardige circulaire oplossingen bieden die nodig zijn in de textielsector. Met Metabolic hebben we de innovatiebehoeften in dit rapport gepresenteerd, waarin de visie en aanpak staan beschreven voor een circulaire en regeneratieve textielketen.

We bieden al 10 jaar accelerators voor circulaire startups en scale-ups aan en gaan met veel plezier aan de slag met de groep innovatieve ondernemers die in maart de CIC accelerator begint. We verbinden hen aan innovatieve impact financiering en met relevante partijen in het regionale ecosysteem. De ondernemers presenteren hun oplossingen en impact aan de sector op 21 juni 2023 tijdens de demo day in Impact Hub Amsterdam.”

 

———————–

 

Over Circular Innovation Collective (CIC)

CIC wil een leidende rol spelen in het Nederlandse innovatie ecosysteem door het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. CIC is een initiatief van Metabolic, Impact Hub Amsterdam en Bankers without Boundaries. De eerste sector waarin deze unieke aanpak wordt toegepast is de textielsector in de Metropoolregio Amsterdam. CIC wordt mogelijk gemaakt de Gemeente Amsterdam (Amsterdam Impact), Stichting DOEN en de Goldschmeding Foundation