Een nieuw gepubliceerde life-cycle assessment (LCA), uitgevoerd in opdracht van de Europese textielhergebruik en -recycling industrie, bevestigt de aanzienlijke CO2 en water besparing door het hergebruiken van textiel in vergelijking met het produceren van nieuwe kleding. De milieu impact van hergebruik van textiel is 70 keer lager, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met wereldwijde export voor hergebruik inclusief transport emissies.

Concreet onthult het onderzoek dat er maar liefst 3 kg CO2 wordt bespaard voor ieder kledingstuk van hoge/middelmatige kwaliteit dat wordt hergebruikt. Terwijl slechts 0,01% van de hoeveelheid water dat wordt gebruikt bij de productie van nieuwe kleding nodig is bij hergebruik. De resultaten van de studie komen naar buiten enkele maanden nadat de Europese Commissie haar Strategie voor Duurzaam Textiel heeft gepubliceerd, waarin onder meer een verplichting voor de lidstaten is opgenomen om vanaf 2025 gebruikt textiel gescheiden in te zamelen.

De studie bevestigt de afval hiërarchie waarin de milieuvoordelen van hergebruik groter worden geacht dan van recycling, maar laat ook zien dat recycling een vergelijkbaar milieuvoordeel kan bieden voor kleding van lage kwaliteit, meestal volledig samengesteld uit polyester, waarbij het minder waarschijnlijk is dat deze als tweedehands kledingstuk wordt aangeschaft door de consument.

‘’Helaas verdwijnt in Europa nog altijd zo’n 62% van de gebruikte kleding en textiel in het restafval, wat betekent dat waardevol textiel waarschijnlijk verbrand of gestort wordt. De Europese textielhergebruik en -recycling industrie heeft als ideaalbeeld een circulaire textielketen waarin elk kledingstuk hoogwaardige wordt hergebruikt en/of gerecycled,’’ aldus Mariska Boer, voorzitter van EuRIC Textiles en van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT). ‘’De resultaten van deze studie laten duidelijk zien dat een wereldwijde markt voor hergebruik en recycling van textiel grote milieuvoordelen biedt. Er is nog een enorm potentieel om de stijgende hoeveelheid kleding van lage kwaliteit en niet-herdraagbare kleding aan te pakken,’’ voegt ze toe.

Verder benadrukt de studie aanbevelingen aan beleidsmakers, met de oproep om te komen met initiatieven die investeringen in state-of-the-art textiel recyclingcapaciteit wereldwijd versnellen. Met name innovatie op het gebied van vezel-tot-vezel recycling is van cruciaal belang om de kringloop van textielvezels te sluiten, aangezien de hoeveelheid niet-herdraagbare kleding drastisch zal toenemen. De studie wijst ook op het belang van eco-design criteria die de levensduur van kleding verlengen. Tevens wordt gewezen op het belang regelgeving op te stellen waarmee fijnmazige sortering van alle kwaliteiten textiel verplicht wordt gesteld.