We hoeven niet terug in de geschiedenis te gaan om te zoeken naar de meest impactvolle en verwoestende klimaatgebeurtenissen. De afgelopen jaren heeft Europa hittegolven meegemaakt, gevolgd door grote overstromingen in de hele regio. Terwijl we allemaal een belangrijke taak hebben om de klimaatcrisis aan te pakken, worden onze Europese regeringen en bedrijven gedwongen om energiediversificatie en autonomie te heroverwegen. We zijn het er allemaal over eens dat het nu tijd is om te handelen.

Volgens het milieuprogramma van de VN gebruiken gebouwen 40% van de wereldwijde energie, 25% van het wereldwijde water, 40% van de wereldwijde resources en ze stoten 30% van al het broeikasgas (BKG) uit. Hoewel dit nadelig is, gaan deze cijfers ook gepaard met kansen. Het is daarom belangrijk dat organisaties hun energie- en CO2-voetafdruk zo ver mogelijk terugdringen. Echter dit kan complex zijn!

De energie- en CO2-voetafdruk verlagen

Om de energie- en CO2-voetafdruk terug te dringen is het ten eerste belangrijk om de emissies te begrijpen. Het de-carbonisatie proces begint bij iedere organisatie met een uitgebreide beoordeling van de broeikasgas (BKG) baseline en -voetafdruk van de supply chain. Als organisaties hun voetafdruk kennen, kunnen ze netto-nul doelstellingen vaststellen.

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er rekening moet worden gehouden met scope 1,2 en 3 emissies. Scope 1 en 2 emissies zijn relatief eenvoudig te verantwoorden, omdat ze rechtstreeks afkomstig zijn van bedrijfsactiviteiten en dus binnen de directe controle van een bedrijf vallen om te herstellen. Voor Scope 3 moet de hele waardeketen worden meegerekend, wat voor een groot deel niet zelf te bepalen is. Het meten van Scope 1-, 2- en 3-emissies is niettemin een cruciale eerste stap in de ontwikkeling van een nauwkeurig netto nulplan.

Daarnaast is het belangrijk om een ambitieus netto nul doel met duidelijke tussentijdse mijlpalen op te stellen. Deze doelen dienen te worden gepubliceerd in een gedetailleerd plan waarin wordt uitgelegd hoe je dat gaat bereiken. Door een gedetailleerd stappenplan op te stellen en te publiceren waarin alle facetten van de emissies met tussentijdse mijlpalen zijn opgenomen, kunnen organisaties hun vorderingen op weg naar netto nul emissies bijhouden en delen met de belangrijkste interne en externe belanghebbenden zoals: investeerders, klanten, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

De-carbonisatie gebeurt niet onmiddellijk. Het is een lang proces dat de instemming van iedereen binnen een organisatie nodig heeft. Om dit te realiseren is het belangrijk dat het management inziet waarom de-carbonisatie noodzakelijk is. Met name in het begin moet het management aan boord zijn, want de-carbonisatie vereist grote operationele veranderingen binnen organisaties. Vervolgens zullen ook de werknemers moeten snappen dat de-carbonisatie noodzakelijk is voor de continuïteit van de organisatie. Vraag ook bij leveranciers na hoe zij hun energie- en CO2-voetafdruk terugdringen. Leveranciers moeten een belangrijk onderdeel zijn van uw reductiestrategie, omdat zij meestal het grootste deel van de uitstoot van de waardeketen voor hun rekening nemen.

Daarnaast speelt ook technologie een grote rol. Machine learning onderzoekt bijvoorbeeld data, brengt ze samen en geeft ze betekenis – en, belangrijker nog, presenteert data op een manier waardoor er een weloverwogen beslissingen gemaakt kunnen worden om de CO2-voetafdruk te verlagen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld AI en blockchain automatisch voorraden beheren die nodig is om productverspilling te verminderen en slimmer bestellen mogelijk te maken. Organisaties zullen ook de energie-efficiëntie van hun datacenters en de IT-infrastructuur moeten moderniseren om het energieverbruik te verminderen. Computers, datacenters en netwerken verbruiken immers 10 procent van de elektriciteit in de wereld. Het terugdringen van het energieverbruik gekoppeld aan technologie zal bovendien ook duidelijke kostenbesparingen opleveren voor organisaties.

Technologie zal meer dan ooit een katalysator zijn

Kortom, vandaag de dag zijn ambities en intenties op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) niet genoeg. De druk op regelgeving, consumenten en directiekamers neemt alleen maar toe, en organisaties moeten hierdoor zinvolle en tijdige vooruitgang aantonen om continuïteit te waarborgen. Ik geloof dan ook dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn als ze in staat zijn om ESG en in het bijzonder energiebesparingsdoelen te operationaliseren. Technologie zal meer dan ooit de katalysator zijn om deze doelstellingen te versnellen.

Hans Dekkers, General Manager & Technology General Manager at IBM Northern, Central & Eastern Europe