Johnson Controls, de wereldleider voor slimme, gezonde en duurzame gebouwen, kondigt OpenBlue Net Zero Advisor aan. Hiermee kunnen gebouwbeheerders eindelijk stoppen met ingewikkelde spreadsheets en een enkel digitaal dashboard gebruiken om de CO2-voetafdruk te beoordelen, doelen te stellen, en emissies te beheren en te tracken. Deze oplossing gebruikt digitaal geautomatiseerde dataverzameling en analyses om scope 1- en scope 2-emissies te beheren.

OpenBlue Net Zero Advisor helpt gebouweigenaren ook bij de rapportage voor certificering en compliance kaders. Bedrijven kunnen emissiedoelen beheren voor individuele gebouwen over de hele wereld, maar ook wereldwijde gebouwgegevens samenvoegen om gebouwen te optimaliseren en rapportage over bedrijfsbrede klimaatdoelstellingen te ondersteunen.

Nu de regelgevende instanties bewijs willen zien van vooruitgang op weg naar netto nul-doelstellingen, roepen ze gebouweigenaren op om hun emissies accuraat te rapporteren. Klimaatrapportage wordt niet alleen verplicht voor de certificering van gebouwen en milieurapportage, maar ook voor financiële regelgeving. Daarom is het van het grootste belang dat de CO2-voetafdruk nauwkeurig wordt beoordeeld en dat doelen worden gesteld, bijgehouden en beheerd. Toch worstelen bedrijven met het verzamelen, analyseren en operationaliseren van de data. Dit komt vanwege de diversiteit aan databronnen en de uiteenlopende lokale omstandigheden. Het grote aantal rapportagemethoden maakt de situatie nog ingewikkelder.

OpenBlue Net Zero Advisor biedt een alles-in-één oplossing voor de beoordeling van de CO2-voetafdruk, het stellen van doelen, emissiebeheer en het bijhouden van emissies. Bovendien brengt de oplossing data van een wereldwijde gebouwenportefeuille samen om inzicht te verschaffen in emissiereducties van gebouwen en te helpen bij nauwkeurige en transparante wereldwijde rapportage. Tegelijkertijd wordt hiermee tijd en geld bespaard die normaal gesproken worden besteed aan ingewikkelde berekeningen en spreadsheets. Net Zero Advisor verzamelt automatisch data van maandelijkse energierekeningen, hernieuwbare energiebronnen op locatie en lokale emissiefactoren, inclusief de bijdrage van het lokale stroomnet. Op basis van die data berekent het scope 1- en scope 2-emissies. Vervolgens worden kredieten en koolstofcompensaties meegerekend en wordt de totale netto uitstoot voor elk gebouw berekend.

Door data over een wereldwijde portefeuille van gebouwen samen te voegen en te analyseren, kan Net Zero Advisor ook transparantie bieden over CO2-voetafdrukken op bedrijfsniveau. Bovendien kan Net Zero Advisor gebouweigenaren helpen meetbare doelstellingen te bepalen voor energie, intensiteit van energieverbruik en emissies voor elk gebouw, en vervolgens de klimaatvorderingen voor de hele portefeuille beheren en samenvatten.

Of het nu gaat om individuele gebouwen of een wereldwijde portefeuille, deze duidelijkheid stelt gebouweigenaren in staat om emissie- en energieplannen voor de lange termijn op te stellen en te beheren. Deze kunnen worden afgestemd op nationale bouwnormen en wereldwijde certificeringsnormen voor gebouwen, maar ook op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en andere emissiereductieverplichtingen. Hierdoor wordt een duidelijkere, meer transparante databron verschaft waarmee bedrijven hun vooruitgang op het gebied van emissiereductie beter kunnen rapporteren, ook voor financiële regelgevers.

De Net Zero Advisor is beschikbaar als abonnementsdienst. Gebouweigenaren kunnen het installeren en met zeer beperkte initiële kosten aan hun klimaatdoelstellingen werken. Het kan ook worden geïnstalleerd als onderdeel van een uitgebreid “Net Zero as a Service”-plan. De Net Zero Advisor-applicatie maakt deel uit van Johnson Controls OpenBlue, de meest uitgebreide suite van verbonden oplossingen voor de wereldwijde bouwsector, die systeemsilo’s doorbreekt om gebouwbrede optimalisatie te beheren. OpenBlue kan inefficiënte apparatuur en ruimten lokaliseren die bijdragen aan emissies of afval, en systeemoptimalisatie op gang brengen ter ondersteuning van de vooruitgang naar emissiedoelstellingen die in de Net Zero Advisor zijn vastgelegd. OpenBlue kan de algehele gezondheid en duurzaamheid van een gebouw beheren, van luchtkwaliteit en watergebruik tot energie, emissies en afvalvermindering.

Vijay Sankaran, Chief Technology Officer bij Johnson Controls, zegt: “Er is dringende urgentie om actie te ondernemen voor het klimaat, en gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom zullen bedrijven over de hele wereld ernaar streven om de uitstoot van gebouwen die zij bezitten of gebruiken te verminderen en daarover te rapporteren. De Johnson Controls OpenBlue Net Zero Advisor is een vanzelfsprekende, alles-in-één tool voor het beheer van emissies, waarmee tijd, moeite en geld worden bespaard. Voor zowel bedrijven als nationale leiders is dit een kritieke mijlpaal in het bereiken van netto nul uitstoot.