Handboek CO2-Prestatieladder Versie 2.1 gepubliceerd

Vandaag heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het Handboek CO2-Prestatieladder Versie 2.1 op haar website gepubliceerd. De publicatie komt nadat de Raad van Accreditatie (RvA) het handboek heeft geaccepteerd.

Share Button