De QR-code van GS1 is dé alles-in-één code die iedereen kan gebruiken. Hiermee gaan we een stap verder dan met de bekende streepjesbarcode en is het mogelijk om met één code meerdere informatiestromen (zoals gegevens over duurzaamheid) te delen met handelspartners en eindgebruikers. Sinds 1 juli is aanmaken en gebruiken mogelijk, daarom zetten we in dit artikel alle informatie onder elkaar.

Waarom van streepjescode naar de QR-code van GS1?

Zowel zakelijk als privé is er behoefte aan steeds meer informatie. Waar komt mijn avocado vandaan? Zijn er gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en zo ja, welke? Hoe is het getransporteerd en met welke CO2 belasting? Wat is het serienummer? En tot wanneer is dit product houdbaar? Maar denk ook aan recepten, gebruiksaanwijzingen, handleidingen en recycle-informatie voor eindgebruikers. Deze groeiende informatiebehoefte vraagt om data én een manier om deze data te verzamelen, stroomlijnen en delen. De traditionele barcode is niet geschikt voor deze informatie-explosie.

QR-code met slimmigheidje

De nieuwe QR-code van GS1 is een combinatie van een QR-code en een GS1 Digital Link. Dankzij dit slimmigheidje kan één QR-code naar verschillende websites verwijzen. Welke informatie de gebruiker te zien krijgt is afhankelijk van de app of het apparaat (device) waarmee de QR-code gescand wordt. Daarom is de QR-code van GS1 dé alles-in-één code die iedereen kan gebruiken.

Oneindig veel mogelijkheden

De toepassingen van de QR-code van GS1 zijn niet beperkt tot alleen handelspartners. Met één code communiceren handelspartners met elkaar én met de consument.

Direct contact met de klant

Of de klant nu in een winkel staat of een pakket thuis bezorgd krijgt, de klant kan direct worden geïnspireerd en zien hoe het product moet worden gebruikt. Informatie delen via de QR-code van GS1, dat geeft leven aan het product en betrokken klanten.

Traceerbaarheid

Consumenten, handelspartners en overheden willen steeds meer inzicht in de reis van een product. Met de QR-code ga je verder dan productidentificatie en verzamel je alle informatie uit de keten in één code. Met productinformatie, ingrediënteninformatie, traceerbare grondstoffen en onderdelen bied je niet alleen inzicht in de productreis, maar vergroot je ook het consumentenvertrouwen.

Veiligheid

De QR-code van GS1 vergroot de veiligheid van producten, merken en mensen. Met één code bescherm je merkintegriteit, ga je vervalsing tegen én voorkom je de verkoop van producten over de uiterste datum of met een terugroepactie.

Duurzaamheid

Informatie over de duurzaamheid van producten is steeds meer gewenst en gaat niet alleen over producten of productieprocessen, maar ook over het gebruik én wat er daarna gebeurt. Met de QR-code van GS1 deel je eenvoudig informatie van ‘farm to fork’ tot afvalverwerking en recycling

Voorraadbeheer

Een accurate voorraad, afvalvermindering en efficiëntere processen: met de QR-code van GS1 zet je de volgende stappen in voorraadbeheer, met meer inzicht in beschikbaarheid en locatie maar ook betere toepassing van FiFo: First in, First out.

De QR-code van GS1 is voor iedereen

De nieuwe QR-code van GS1 is er voor iedereen die een product verkoopt, offline en online, ongeacht branche of volume. Voor verkopers is de QR-code niet alleen productidentificatie, maar ook een manier om direct te communiceren met de consument, want zij kunnen deze scannen met de smartphone.

Hoe ga ik aan de slag?

Sinds 1 juli kun je de QR-code van GS1 aanmaken. Wanneer je een GTIN (artikelcode) bestelt kun je ook een QR-code van GS1 aanmaken, zonder bijkomende kosten! Heb je al een GTIN? Ook dan kun je zonder bijkomende kosten een QR-code van GS1 aanmaken in MijnGS1.

Selecteer dat je gebruik wilt maken van GS1 Digital Link en verrijk de GTIN met extra informatie. Voer webpagina’s op om klanten te kunnen verwijzen naar specifieke informatie. Naar productinformatie, traceerbaarheid, social media of support. Voor grote leveranciers die veel data willen opvoeren, wordt een API ontwikkeld.

Elke artikelcode die je bij GS1 afneemt en aanmaakt in MijnGS1 komt automatisch terecht in het wereldwijde nummerregister ‘Verified by GS1’. Via dit register kunnen bedrijven en consumenten de identiteit van de merkeigenaar terugvinden, als verkoper bescherm je jouw product en ben je direct vindbaar.