Greenpeace wil met Greenpeace Energy de markt voor schone stroom openbreken, zodat consumenten echt kunnen kiezen. Vanaf vandaag kunnen consumenten groene stroom aanvragen bij Greenpeace Energy, via de website van Greenpeace

Per 1 januari 2001 heeft de consument door liberalisering van de energiemarkt de vrijheid om Groene Stroom bij het energiebedrijf van zijn keuze te kopen. Elk energiebedrijf in Nederland biedt Groene Stroom aan en in advertentiecampagnes speelt Groene Stroom een allesoverheersende rol.

De werkelijke hoeveelheid Groene Stroom die per energiebedrijf verkocht wordt, is echter klein. De hoge prijzen van groene energie zorgen er volgens Greenpeace voor dat de markt voor schone stroom beperkt blijft en de energiebedrijven hun vervuilende -zwarte stroom- in dezelfde mate kunnen blijven afzetten.

Greenpeace vindt dit niet acceptabel. Door de Ecotax, een belasting die alleen op vuile stroom wordt geheven, kan Groene Stroom inmiddels al voor dezelfde prijs worden aangeboden als vuile stroom. De ecotax is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd, maar zodra de Groene Stroom daardoor dreigde te gaan concurreren, verhoogden de elektriciteitsbedrijven volgens de milieuorganisatie de prijzen. En dat, terwijl de productie van wind- en zonne-energie de afgelopen jaren juist alleen maar goedkoper is geworden.

Omdat elektriciteitsbedrijven weigeren inzicht te geven in de stroommix die ze aanbieden, weet de consument volgens Greenpeace niet hoe groot het aandeel van kernenergie of kolen in hun elektriciteit is. Elektriciteitsbedrijven kunnen zo ongestraft doorgaan met het importeren van steeds meer zeer vervuilende stroom uit het buitenland, zonder dat de consument daar invloed op heeft of kan overstappen op een geheel ander energiebedrijf dat wél transparantie biedt, zegt de milieuorganisatie.

De Nederlandse regering verhoogt begin volgend jaar opnieuw de Ecotax met vier cent per kWh om het milieuvriendelijker alternatief aantrekkelijker te maken. Het gevaar bestaat dat de energiebedrijven opnieuw de prijs van groene stroom kunstmatig verhogen. Greenpeace roept consumenten op om het energiebedrijf te waarschuwen voor deze ongewenste stap en zich aan te melden bij Greenpeace Energy als potentiële klant indien het energiebedrijf inderdaad de prijs voor groene stroom kunstmatig boven die van vuile stroom houdt.

Greenpeace Energy zal van start gaan als blijkt dat de energiebedrijven inderdaad de prijs van groene energie kunstmatig hoog houden. Greenpeace Energy heeft in Duitsland al laten zien dat ze een volwaardige speler op de gecompliceerde elektriciteitsmarkt is. Ondanks tegenwerking van elektriciteitsbedrijven levert ze in Duitsland al stroom aan ongeveer 9000 klanten.

Met de oprichting van Greenpeace energy wil de milieuorganisatie de energiebedrijven dwingen de consument een eerlijke keuze te bieden tussen zwarte en groene stroom. Stoppen met kolen en kernenergie en overschakelen op Groene Stroom is de beste oplossing om milieuproblemen zoals klimaatverandering te lijf te gaan. Energiebedrijven zouden moeten meewerken aan de oplossing van het klimaatprobleem in plaats van hun financiële belang voorop te stellen.