Openbare laadfaciliteiten voor trucks en busjes zijn zeer schaars in Nederland en de EU, terwijl het vrachtverkeer wel al overstapt op elektrisch vervoer. Dit jaar zijn er naar verwachting meer dan 1.000 e-trucks op de weg. Dat aantal zal snel groeien naar 16.000 in 2027. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar meer laadpleinen met een grotere laadcapaciteit stijgt, terwijl het stroomnet die extra vraag niet aankan. Projectpartners Green Caravan, Powercrumbs, Hedgehog Applications en A2 Truck Parking hebben met het project “Elke E-truck Verdient een Lading” een subsidie ontvangen van 1,3 miljoen euro als cofinanciering voor de realisatie van Europa’s allereerste grote fossielvrije en net-onafhankelijke laadplein voor e-trucks.

Intelligent laadsysteem van lokale bronnen

Met dit eerste grote fossielvrije laadplein bieden Green Caravan en A2 Truck Parking zes laadstations en ongeveer honderd parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Powercrumbs ontwikkelt een regionaal vulstation met bijbehorende distributieketen voor biogas in de provincie Limburg. Hedgehog Applications is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het laad- en batterijsysteem. Samen ontwikkelen de consortiumpartners een intelligent laadplein dat in staat is te sturen op beschikbaarheid van lokale duurzame energiebronnen en minimale CO2-emissies zonder gebruik te maken van fossiele energie.

Huidige laadsituatie is problematisch

Voor al het elektrisch vrachtverkeer is een uitgebreid snellaadnetwerk nodig, maar de uitrol ervan staat nog in de kinderschoenen en is dus problematisch. Door netcongestie duurt de aanvraag voor een zware netaansluiting, die nodig is voor het laden van e-trucks, al snel meerdere jaren. Hierdoor blijft de laadinfrastructuur voor e-trucks en e-busjes achter op de snelheid waarmee de elektrische wagens op de weg komen. De gevolgen zijn groot voor de klimaatdoelstellingen van Nederland en de rest van Europa, omdat veel bedrijven daarom vertraging oplopen met de elektrificatie van hun wagenpark.

Joint venture antwoord op snelgroeiende vraag

Door de snelgroeiende vraag naar laadfaciliteiten voor e-trucks starten Green Caravan en A2 Truck Parking een joint venture voor de verdere uitrol van laad- en parkeerfaciliteiten. Eind vorig jaar lanceerden de partners al samen het eerste proof-of-concept fossielvrije laadplein. Deze volgende stap markeert dan ook een nieuwe fase in de ontwikkeling van Green Caravan. Het door Green Caravan ontvangen deel van de OPZuid subsidie, een Europees programma voor transitiegedreven innovatie, is goed voor zo’n 50% van de benodigde investeringen van Green Caravan in het project. Voor de overige 50% wordt een nieuwe financieringsronde gestart. Via sharefunding platform Eyevestor kunnen publieke en private investeerders hun aandeel nemen in de energietransitie. Aandeelhouder worden van Green Caravan kan al vanaf €240.