Unilever kondigt de eerste impactresultaten aan van haar regeneratieve landbouwprojecten en deze resultaten laten vooruitgang op verschillende gebieden zien. Terwijl Unilever blijft werken aan het toevoegen en opschalen van projecten in de komende jaren, deelt Unilever vandaag de milieu-impact van deze eerste programma’s.

In 2021 presenteerde Unilever haar Regeneratieve Landbouw Principes, gericht op samenwerking met boeren, leveranciers en partners om landbouwpraktijken toe te passen die de bodem kunnen herstellen en beschermen, bijdragen aan voedselzekerheid en de veerkracht van de toeleveringsketen en bijdragen aan het Net Zero-doel van Unilever voor 2039. Twee regeneratieve landbouwprojecten vonden plaats in Europa, een gericht op tomaten  in Spanje een ander op rijst in Italië. De uitdagingen en unieke behoeften van deze gewassen en hun landschappen werden aangepakt, tegelijkertijd werd de impact van de uitvoering gemeten. Hoewel verandering in de landbouw meestal over meerdere jaren wordt gemeten, tonen de resultaten uit deze projecten aan dat ze al succesvol zijn op het gebied van het verminderen van broeikasgasemissies, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van waterefficiëntie en -kwaliteit en het versterken van de bodemgezondheid.

Water- en bodembeheer

Unilever, in samenwerking met de Spaanse tomatenleverancier Agraz, ondersteunt boeren in de regio Badajoz om hun gewassen te beschermen tegen de effecten van minder neerslag en uitgeputte ondergrondse watervoorraden en om de biodiversiteit in het gebied te beschermen. Deze tomaten worden gebruikt in producten van Unox en Knorr.

Antonio Tienza Villalobos, bedrijfsleider bij Aldea del Conde S.L. (in de regio Badajoz): “Door deze projecten zien we een verlaging van kosten, een vermindering van watergebruik en een vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Dit is een groot voordeel voor de bodem. De verandering die we in de landbouw aanbrengen, maakt ons erg trots. Ten eerste omdat we een van de pioniers zijn geweest en ten tweede vanwege de rol die we spelen voor de planeet.” Door gebruik te maken van geavanceerde sensoren en bodemmeetinstrumenten die boeren informeren over de exacte hoeveelheid water die nodig is, stellen de nieuwe
irrigatiesystemen boeren in staat om preciezer water te gebruiken. Dit leidt tot aanzienlijke financiële besparingen en een veerkrachtiger productiesysteem. In een tweede parallelle proef hebben drie boeren wilde bloemranden geplant om de biodiversiteit te vergroten.

Resultaten

  • 37% afname in de uitstoot van broeikasgassen (kg CO2-equivalent) per kilogram tomaten in vergelijking met de uitstoot van broeikasgassen vóór het project.
  •  Organisch materiaal in de bodem steeg van 1% in 2020 tot 1,27% in 2022. Dit is een belangrijke indicator voor de bodemvruchtbaarheid en het vermogen van de bodem om koolstof vast te houden. Hoe meer organisch materiaal de bodem bevat, hoe vruchtbaarder deze is en hoe meer koolstof deze kan opnemen.
  • 173% toename in bestuivers en 27% toename in de diversiteit van wilde bloemen waar boeren wilde bloemranden hadden aangelegd.

Het verminderen van watervervuiling

In Italië werkte Knorr samen met de Italiaanse leverancier Parboriz aan manieren om watervervuiling en broeikasgasemissies te verminderen, terwijl ook de biodiversiteit werd verhoogd. In tegenstelling tot andere projecten was dit initiatief gebaseerd op vier demonstratieboerderijen met een totale oppervlakte van 900 hectare, met als doel nieuwe praktijken uit te proberen en te begrijpen hoe ze konden worden toegepast op commerciële boerderijen. Geen van de geteelde rijst werd verwerkt of gebruikt door Unilever. De lessen en resultaten van de demonstratieboerderijen waren echter zo indrukwekkend dat de praktijken in 2023 zullen worden uitgebreid naar meer dan 200 andere rijsttelers in het gebied. Praktijken op de demonstratieboerderijen verminderden de hoeveelheid chemische residuen in het water. Dit resulteerde in:

  • 78% afname van pesticideresiduen
  • 62% afname van herbicideresiduen
  • 78% afname van fungicideresiduen

Hanneke Faber, President Nutrition bij Unilever: “Het zien van de positieve impact die deze projecten hebben, is ontzettend bemoedigend. Het benadrukt hoe samenwerking de kracht heeft om echte verandering teweeg te brengen. We leren van de ervaringen van onze boeren en partners en blijven onze projecten opschalen en meer van onze ingrediënten volgens de principes van regeneratieve landbouw verbouwen.”

Het herstellen en regenereren van 1,5 miljoen hectare land, oceanen en bossen

Deze projecten leggen de basis voor een uitgebreide opschaling van regeneratieve landbouw in de toeleveringsketen van Unilever. Op dit moment zijn er negen projecten actief op het veld, die in totaal 48.000 hectare soja, rijst, tomaten, uien, knoflook en zuivel in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Azië beslaan. Tegen het einde van dit jaar streeft Unilever ernaar om ongeveer 300.000 hectare betrokken te hebben. Tegen 2030 zal Unilever zijn uitgebreid naar meer dan 100 programma’s, wat bijdraagt aan de toezegging van Unilever om 1,5 miljoen hectare land, oceanen en bossen te herstellen en te regenereren.